info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler jobb väntas inom bygg

Sysselsättningen väntas öka i byggbranschen. Det förutspår Arbetsförmedlingen i sin långtidsprognos.

Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden väntas öka med 5 000 personer under 2012 och 15 000 under nästa år. Framförallt ökar efterfrågan i byggbranschen och inom vissa privata tjänster. Det visar arbetsförmedlingens prognos för 2012 och 2013.
Byggbranschen stod stark 2011, men under slutet av det året och i början av 2012 har konjunkturen i byggbranschen blivit svagare. Arbetsförmedlingen tror på en fortsatt svag utveckling för husbyggandet, medan situationen är bättre på anläggningssidan.

Byggföretagen avvaktande

”Den sammantagna bilden är att byggföretagen är avvaktande inför framtiden”, skriver Arbetsförmedlingen. Och en osäker omvärld gör det svårt att bedöma utvecklingen. Efterfrågan har hittills varit sämre än förväntat men byggföretagen är mer optimistiska då det gäller det kommande året.
Bostadsbyggandet har stått för en kraftig inbromsning, från slutet av 2011 och första kvartalet i år. Störst har minskningen varit för småhus. En fortsatt minskning av bostadsbyggandet förväntas i år, men den kan bli en ökning nästa år och då speciellt när det gäller flerbostadshus. Då det gäller upprustning väntas 2012 bli ett svagt år, men att det kommer att ske en viss ökning 2013.
Byggandet av olika offentliga och privata lokaler ökade förra året och förväntas öka både i år och framöver.

Mer framtidstro inom anläggning

Enligt Arbetsförmedlingen är anläggningsföretagen mer förhoppningsfulla inför framtiden, än med husföretagen. Offentliga anläggningsinvesteringar väntas öka i år.
De senaste åren har de anställda i byggbranschen ökat. 305 000 personer var sysselsatta i byggbranschen 2011, en ökning med 6 000 personer jämfört med året innan. I år väntas 4 000 fler bli sysselsatta i byggbranschen i år och 6 000 nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler jobb väntas inom bygg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig