info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler cancerfall oroar forskare

Trenden har brutits. Nu ökar fallen av mesoteliom, en svår cancersjukdom orsakad av asbest. Forskare är förbryllade över vändningen.

– Det är frågan om en brant stigning, när det egentligen borde det ske en minskning av antalet fall, säger Nils Plato, forskare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet i Stockholm.
Från 1990 låg antalet som insjuknade i mesoteliom på 80-90 personer om året. Sedan gick talen ner och var 2008 nere på 64 nya fall. Därefter kom en skarp vändning. 2009 rapporterades 84 nya fall och 2010 var de 124 stycken. Det rör sig alltså om nästan en fördubbling på två år.
Men det är fortfarande för tidigt att tala om ett varaktigt trendbrott, menar Nils Plato.
– Vi vet inte vad detta beror på. Men man måste se det som en väckarklocka, säger han.

Beror på asbest

I stort sett alla fall av lungtumörsjukdomen mesoteliom beror på asbestexponering och många av dem som dör är byggnadsarbetare som utsatts på sitt arbete.
Varje år dör dubbelt så många personer av mesoteliom jämfört med dem som omkommer i olycksfall på hela arbetsmarknaden.
Sjukdomen tar många år att utveckla, det rör sig ofta om 30-40 år från att man utsatts för asbestfibrer tills man blir sjuk.

Tydlig koppling

Kopplingen mellan användningen av asbest i Sverige och de som blivit sjuka i mesoteliom har varit tydlig.
Antalet som insjuknat har ökat sedan tidigt 1970-tal, ungefär i den takt som asbest använts. Användningen av asbest i byggmaterial upphörde i praktiken på 1970-talet. Ett totalförbud kom 1982. När antalet fall av mesoteliom började sjunka på 2 000-talet trodde många att det var en ihållande trend.
Nils Plato tycker att det som hänt visar att ingen kan slå sig till ro och tro att asbestfaran är över.
– Det finns all anledning att vara försiktig när man hanterar den här typen av materal, säger han.

Fortfarande risk

Fortfarande riskerar många byggnadsarbetare att utsättas för asbest vid renoveringar och reglerna är mycket stränga för dem som ska arbeta med materialet.
Det kan räcka med en liten mängd asbestfibrer för att man ska ta skada och bli sjuk.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler cancerfall oroar forskare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig