info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler byggolyckor bland unga byggnadsarbetare

Fler unga skadar sig vid bostadsbyggande. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

Anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro har ökat bland ungdomar i byggverksamhet de senaste åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

– De yngre har ökat sin andel bland anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Ökningen har skett i framförallt fem branscher, däribland inom byggande av bostadshus, säger Kjell Blom utredare på Arbetsmiljöverkets statistik och analysenhet.

Ökningen har skett i åldersgruppen 20-24 år.

Preliminära siffror visar även att anmälda arbetsolyckor fortsätter öka inom byggverksamhet, totalt sett. 2017 anmäldes 3 610 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro i byggbranschen. Hittills har 3 795 anmälningar gjorts för 2018. Men siffran kommer sannolikt att öka, eftersom det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen.

– Kanske kan en del förklaras med fler anmälningar om arbetsolyckor från ungdomar. En annan orsak kan vara högkonjunkturen vilket innebär att fler är i arbete, säger Kjell Blom.

Då det gäller anmälda arbetssjukdomar i byggbranschen ser det ut att bli en fortsatt minskning. Från 623 anmälningar 2017 till 505 förra året, enligt preliminära siffror. Anmälningarna har gått ner under en följd av år.

– Vi ser samma minskning över hela arbetsmarknaden men vet inte vad den beror på. Vi håller nu på att kvalitetssäkra allt vårt material innan vi ger ut vår officiella statistik i månadsskiftet maj/juni, säger Kjell Blom.

Olyckstatistik
Anmälda arbetsolyckor i byggbranschen de senaste fem åren. 2018 års siffror är preliminära och kommer sannolikt att öka. Källa: Arbetsmiljöverket
Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler byggolyckor bland unga byggnadsarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig