info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler byggnadsarbetare har företagshälsa

Fler byggnadsarbetare har företagshälsa än tidigare, men fortfarande saknar många bodar och personlig skyddsutrustning. Det visar resultat från Byggnads arbetsmiljövecka.

Nästan 96 procent av arbetsplatserna hade företagshälsovård. Det visar en enkät som besvarats av 1 178 av Byggnads drygt 4 000 skyddsombud i landet. De har fyllt i enkäterna i samband med att de gjort skyddsronder på sina arbetsplatser.
– Det är mycket glädjande och beror på att medvetenheten har ökat både bland byggnadsarbetare och företag, säger Byggnads Lars Aveholt.
Han tror att det är ett resultat av den satsning, Arbetsmiljö
2 000, som Byggnads gjort under flera år för att förbättra arbetsmiljön på bygget.

Årets arbetsmiljövecka hade företagshälsa som tema och enkäten till skyddsombuden ute på företagen var ett led i den. Därutöver har avdelningarna regionala skyddsombud gjort skyddsronder på företag som inte har egna skyddsombud. De har besökt 168 företag med mindre än fem anställda och nära 86 procent av dem hade avtal med en företagshälsa. Egentligen ska alla byggnadsarbetare redan ha tillgång till företagshälsa, enligt kollektivavtalet. Anslutningen har dock ökat under flera år. Det är en markant uppgång jämfört med år 2 000, då betydligt färre av företagen hade företagshälsa. Under arbetsmiljöveckan 2002 hade 92 procent av företagen företagshälsa. Men det finns ett mörkertal. Alla företag och arbetsplatser finns inte med i den nu aktuella redovisningen.

Det är också viktigt vad avtalen innehåller. Byggnadsarbetare har klagat över dåliga avtal. Företagshälsan ska arbeta förebyggande och vara efterfrågestyrd, det vill säga den ska ta hänsyn till de skiftande arbetsmiljöer som byggnadsarbetarna har.
–För att byggnadsarbetarna ska kunna påverka vid upphandlingen har vi bland annat gett ut en policy om företagshälsan som tar upp vad som måste finnas med, säger Lars Aveholt.

Mycket återstår att göra i arbetsmiljön. Det framgår av enkäten. 14 procent av företagen hade inte ordnat fram bodar och personalutrymmen när arbetsplatsen etablerades, vilket är ett brott mot kollektivavtalet. På 16 procent av arbetsplatserna saknas personlig skyddsutrustning till alla. Det gäller bland annat skyddsskor, skyddsglasögon, andningsskydd och hörselskydd. Likaså har vart fjärde företag inte börjat arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Stress, företagshälsovård/hälsofrågor/ förebyggande arbete samt damm och ställningar/fall toppar listan över arbetsmiljöfrågor som skyddsombuden, anser är viktigast att arbeta med i företagen. Till det positiva hör att 74 procent av företagen nu har rutiner för att göra riskvärdering av farliga ämnen och kemikalier. Motsvarande siffra var 31 procent 2001.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler byggnadsarbetare har företagshälsa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig