info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Finansiering klar för Norra Länken

Vägverket och Stockholms stad är överens om finansieringen av Norra Länken i Stockholm. Bygget beräknas kunna starta tidigast vid årsskiftet 2005/2006 och det beräknas ta 6-7 år.

Överenskommelsen innebär att staten står för 75 procent av finansieringen och att Stockholms stad står för 25 procent av den totala summan på 6,2 miljarder kronor.
Norra Länken kommer att sträcka sig från trafikplats Karlberg i väster till Lidingövägen i öster. Tunnlarna ska avlasta flera hårt trafikerade och olycksbelastade gator.

För närvarande saknas en detaljplan för en del av sträckan. Att ta fram en sådan kan med eventuella överklaganden ta tre år. En arbetsplan för hela Norra Länken är antagen i december 2000, men det beslutet är överklagat till regeringen. Såväl detaljplan som arbetsplan kan överklagas ända till regeringsrätten.
Först när både detaljplan och arbetsplan är klara kan entreprenadupphandlingen börja. Denna process beräknas ta cirka ett år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Finansiering klar för Norra Länken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig