info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre olyckor på Södra länken

Olyckstalen sjunker på storbygget Södra Länken i Stockholm.

1999 hände 19 olyckor per miljon arbetstimmar och förra året sjönk siffran till tolv. Det visar statistik från beställaren Vägverket.
Arbetsplatsen har lägre olyckstal jämfört med andra liknande svenska arbetsplatser. De senaste åren har det hänt i genomsnitt 16 olyckor per miljon arbetstimmar jämfört med branschens 22 för andra liknande bergs- och anläggningsjobb. Byggbranschen totalt ligger på cirka tio olyckor per miljon arbetstimmar.
Sammanlagt har 37 olyckor med minst en dags sjukskrivning hänt vid Södra Länken sedan byggstarten 1998. Arbetena är ett högriskprojekt med bland annat komplicerade underjordsjobb, extrema spontningsarbeten och trafik nära byggnadsarbetet. Sedan 1999 drivs en arbetsmiljökampanj med inspiration från Öresundsförbindelsen. Målet är att samarbeta mellan beställare och entreprenörer för en bra arbetsmiljö och att olycksfrekvensen ska vara väsentligt mindre än branschens genomsnitt. Det sker bland annat genom beställarkrav, revisioner av arbetsmiljön, nyhetsbrev, tillbudsrapportering och arbetsmiljöpris till de bästa arbetsplatserna, I år kommer arbetena vid Södra Länken att nå en topp med 1 200 personer sysselsatta på 20 olika entreprenader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre olyckor på Södra länken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig