info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre bostäder byggs

Sveriges byggindustriers statistik och prognos visar på minskat bostadsbyggande och en vikande konjunktur.

Tillväxten i svensk ekonomi har stannat av och byggbranschen följer efter, om än med en viss eftersläpning. Det är kontentan när Sveriges byggindustrier, BI, idag presenterade siffror och sin prognos för framtiden.
Vid septembers slut var 310 000 sysselsatta inom byggindustrin vilket är en ökning med 9 000 personer jämfört med samma period förra året. 60 procent av företagen uppgav att de har utökat sin personalstyrka. BI räknar med att vart femte nytt jobb under nästa år kommer att finnas i byggbranschen och att 11 000 fler kommer att vara anställda i branschen under 2012 jämfört med 2010. Det är alltså inga nattsvarta siffror som visas upp.

Uppgång för anläggning
Lokalinvesteringarna går upp och visar en positiv trend medan anläggningsbyggandet minskar. Dock kan man se en viss uppgång under nästa år för anläggningsbranschen på grund av regeringens satsning på infrastrukturpaketet. Det är det offentliga lokal- och anläggningsbyggandet som kommer att hålla byggkonjunkturen på fötter under 2012.
De negativa siffrorna står istället bostadsbyggandet för som i sin helhet kommer att minska både under resten av det här året och nästa år på grund av en svag småhusmarknad. De svenska hushållen är pessimistiska inför framtiden och BI räknar med en minskad efterfrågan från privatpersoner när det gäller ombyggnation. Det, menar BI, kommer att visa sig på rotmarknaden.

Ökat krav på utbildning
Fredrik Isaksson, som är chefsekonom på BI, säger att hittills har det till och med varit svårt för företagen att få tag på personal med rätt kompetens, men att det i första hand gäller tjänstemän och arbetsledare. Enligt honom kommer det framöver att ställas högre krav på utbildning av arbetskraften för att den ska kunna möta kraven som en ökad integration med tjänstesektorn innebär.
– Branschen måste synliggöras och göras mer attraktiv. Samma sak gäller för att locka den utländska arbetskraften, säger Fredrik Isaksson.
Hur det ska gå till har han däremot inget direkt svar på.

Maria Persson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre bostäder byggs

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig