info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Farligt takarbete stoppat av Byggnads

Byggnads regionala skyddsombud stoppade arbete på ett tak i Varberg. Men stoppet upphävdes av Arbetsmiljöverket.

– Det var bedrövligt, skyddet vara bara där för syns
skull, säger Stefan Bengtsson, regionalt skyddsombud
på Byggnads i Halmstad.
När stoppet var lagt kontaktades Arbetsmiljöverkets
distrikt i Göteborg.
– Stoppet var lagt mot företaget som hade
samordningsansvar på arbetsplatsen. I stället skulle
det ha lagts mot en specifik arbetsgivare, säger Claes
Hällqvist, arbetsmiljöinspektör.
Stoppet avslogs av Arbetsmiljöverket. Men verket
håller på att formulera ett vitesföreläggande som ska
skickas till de två arbetsgivare som utförde jobb på
taket.
– Vi kommer att ställa krav på att arbetet utförs på
ergonomiskt riktigt sätt. Som det var nu fick de luta
sig ut över taket och spika hängrännor, säger Claes
Hällqvist.
Arbetena på taket utfördes på höjder mellan 5 och 15
meter. Stefan Bengtsson är kritisk mot organisationen
på bygget. Den danska firman KPC bygg AB som har
samordningsansvaret fungerar enbart som byggkonsult
och har inga egna byggnadsarbetare anställda. I
stället tar man enbart in underentreprenörer, i det
här fallet minst 6-7 stycken.
– Det borde förbjudas. Enligt min erfarenhet försämras
säkerheten, säger Stefan Bengtsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Farligt takarbete stoppat av Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig