info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fallrisk på Kinabygge

Arbetsmiljöverket i Kalmar kritiserar säkerheten vid det kinesiska mässhallsbygget. Vid ett besök lade verket  förbud mot en maskin och fann allvarliga olycksrisker. Det fanns stora, öppna schaktgropar på flera meters djup, där det var rasrisk och risk för att folk och maskiner skulle ramla ner.

– Det här bygget börjar inte bra. Problemen med säkerheten liknar dem man har haft vid det kinesiska bygget i Älvkarleby, säger Håkan Lindström, arbetsmiljöinspektör i Kalmar.
När verket gjorde en inspektion hittades flera allvarliga fel och det ställdes flera krav på snara åtgärder. En hjulgrävmaskin var obesiktigad och uppgifter om ägare saknades. Den belades med ett omedelbart förbud och ett vite på 50 000 kronor.
Vid schaktarbetena, som pågick både inomhus och utomhus, var det stora, öppna schaktgropar där det var en uppenbar risk för ras och att människor, fordon och maskiner skulle falla. Flera gropar var på två till tre meter, men det saknades skydd och avspärrningar mot fall och ras.
– Det är ren livsfara. Risken är att både människor och maskiner som balanserar på kanterna till groparna kan falla ner. Det finns en risk för mycket svåra skador, både för dem som faller och för dem som arbetar nere i groparna, säger Håkan Lindström.
Det fanns inga stödkonstruktioner, som stabiliserade schakten. Det innebär att hållfastheten på kanterna kan vara osäker.
– Det är allvarligt att ingen riskbedömning gjorts av schaktningen och att man inte vidtagit några åtgärder för att göra jobbet säkert, säger Håkan Lindström.

Vid schaktningsarbetena utomhus, var det också så belamrat med material att det i sig hotade att orsaka olyckor, enligt inspektionen. Det saknades också tillträdesleder, för att kunna gå ner i groparna.
Inne i en lokal fanns acetylen- och syrgastuber som stod utspridda utan att vara säkrade mot fall. De kan, enligt arbetsmiljöverket, orsaka svåra olyckor.
Byggnadsarbetarna saknade personlig skyddsutrustning i form av riktiga skyddsskor, många bar inte heller hjälm. Det fanns en arbetsmiljöplan, men den var inte reviderad och det saknades tydliga uppgifter om arbetsmiljöorganisationen. Man har till exempel utsett samma person till att vara huvudskyddsombud och samordningsansvarig och det går inte att ha dessa funktioner samtidigt. Verket konstaterade också att arbetarna inte tagit del av arbetsmiljöplanen och ställer nu krav på att de ska få del av den.
Arbetsmiljöverket kräver, nu i ett inspektionsmeddelande till byggherren Faner Dun Equipment att problemen åtgärdas direkt och att företaget svarar verket senast första juni. Några av kraven är att:
*fallskydd monteras vid schaktgroparna.
*arbetsmiljöplanen ska revideras
* arbetarna ska ha skyddsutrustning
*att maskinerna är besiktigade och godkända
*att de som leder bygget har rätt kunskaper

Fanerduns representant Peter Fust har ännu inte sett inspektionsmeddelandet och vill därför avvakta med kommentarer tills han gjort det.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fallrisk på Kinabygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig