info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fackstöd för säkrare byggen i Baltikum

Målet är en bättre säkerhet och arbetsmiljö för byggnadsarbetare i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Medlet är ett nytt projekt lett av Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF).

-Arbetsmiljön i de baltiska länderna och Polen är redan dålig och den hotar att bli ännu sämre, säger Sam Hägglund generalsekreterare för NBTF. Orsaken är politiska krafter som vill satsa på en ökad konkurrens och ökade vinster i företagen. Men det sker i många fall till priset av byggnadsarbetares säkerhet och hälsa.

Lettland är till exempel det land som har högst dödlighet bland industriarbetare i hela den europeiska unionen.
Stärk facken och arbetsmiljön parallellt, är tanken bakom det nya, EU-finansierade projektet som startade hösten 2004 och ska pågå i första hand under ett år.

Planer finns på en förlängning. Åtta fackliga organisationer i Baltikum och Polen deltar i projektet. Det leds av Nordiska Bygg- och Träarbetarefederationen. Ett nätverk av hälso- och säkerhetsforskare ska undersöka vilka som är de värsta arbetsmiljöproblemen i länderna och vad man kan göra åt dem. Sedan ska man i detalj utarbeta hur det ska gå till, genom utbildning av arbetare och fack, seminarier, med mera.

Målet är att stärka de fackliga organisationerna och det förebyggande arbetet på arbetsplatserna. Men också att öka samarbetet mellan de fackliga organisationerna och få dem engagerade i beslutsfattandet då det gäller hälsa och säkerhet inom den europeiska unionen.
NBTF:s medlemsförbund, inklusive Byggnads,  är engagerade i projektet. I NBTF ingår ingår bygg-och träfacken i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fackstöd för säkrare byggen i Baltikum

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig