info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facket föreslår ändrade konfliktregler

Inskränkningar i rätten till sympatiåtgärder ingår i fackets förslag till nytt huvudavtal. Men Svenskt Näringsliv beskriver förslaget som en besvikelse. Målet är att få fram ett nytt avtal under mars.

LO och PTK (privattjänstemännen) å ena sidan och Svenskt Näringsliv å andra sidan förhandlar sedan förra året om ett nytt huvudavtal. Avtalet ska ersätta Saltsjöbadsavtalet från 1930-talet och sätta ramar för samspelet mellan fackförbund och arbetsgivare.

Nu har LO och PTK lämnat sitt förslag till nytt huvudavtal till Svenskt Näringsliv. Enligt LO-tidningen innehåller förslaget bland annat inskränkningar i rätten till sympatiåtgärder. Man ska bara få ta till sympatiåtgärder om det finns en uttrycklig begäran om det från det fackförbund som utlyst den primära stridsåtgärden. I vissa fall måste man också vänta i sju dagar från att den primära stridsåtgärden brutit ut till att sympatiåtgärder kan starta.
Vidare inrättas en så kallad huvudavtalsnämnd, som bland annat ska bedöma om parterna följer ”god sed” i sitt agerande.

Målet är att få fram ett nytt huvudavtal under mars. Men Jan-Peter Duker, vice ordförande för Svenskt Näringsliv, säger till LO-tidningen att förslaget från LO och PTK inte kan ligga till grund för fortsatta förhandlingar. Han menar att facket inte har mött något av arbetsgivarnas centrala krav; om begränsad strejkrätt och om slopade turordningsregler vid uppsägningar. Gällande turordningen innebär fackets förslag i stället att arbetsgivare som förhandlar fram undantag från turordningen får betala extra uppsägningslön.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facket föreslår ändrade konfliktregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig