info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få miljöhus uppfyller kraven

Stockholms Stads program för miljöanpassat byggande har utvärderats. Endast sju procent av de 135 byggnader som ingick i programmet, uppfyllde stadens krav på såväl energi som innemiljö.

Totalt står byggnader för 36 procent av den slutgiltiga energianvändningen och 40 procent av materialanvändningen i Sverige.
Detta faktum gjorde att Stockholms stad 1997 introducerade ett program för miljöanpassat boende. Detta innebar specifika miljökrav som byggherrarna skulle uppfylla när de byggde bostäder på kommunal mark. Kraven gällde allt från förvaring av miljöfarligt avfall, avfallsmängder och transportbehov, till materialval och energihushållning, samt inomhusmiljö för de boende.

Nu har en forskare vid Lunds universitet utvärderat projektet. Ett antal byggherrar samt medarbetare inom Stockholms stad, förvaltningsföretag samt en konsult intervjuades.
Utvärderingen visar att programmet var till stor hjälp för byggherrarna och gav dem bättre koll på miljöpåverkan under hela byggprocessen. Detta gällde speciellt företag som inte redan tidigare hade något eget system för miljöanpassat byggande.

Men trots det, var det endast sju procent av de byggnader som ingick i programmet som helt uppfyllde kraven på såväl energi som innemiljö, visar siffror från kommunen.
14 procent fick godkänt enbart på energin, 24 procent lyckades uppfylla kraven på innemiljön. 18 procent underkändes helt.
Programmet avslutades i höstas i samband med ett politiskt maktskifte i Stockholm. Detta fick i förra veckan Sveriges Byggindustriers kretsloppsråd att ta över programmet med syftet att göra det till ett nationellt program. BI:s mål är att få enhetliga miljönormer för byggföretagen över hela landet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få miljöhus uppfyller kraven

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig