info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Extrem exponering av lösningsmedel"

Byggnadsarbetaren Jörgen Philipsson fick i sig mycket lösningsmedel på jobbet. Nu avgör regeringsrätten om det ska klassas som arbetsskada.

– Jörgen har utsatts för en extrem exponering av lösningsmedel, både via hud och andning. Det är ingen tvekan om att han skadats av det, säger Stig Forsgard, på Byggnads försäkringsenhet.
Kammarrätten har i en dom slagit fast att Jörgen blivit arbetsskadad av de lösningsmedel han utsatts för i sitt arbete. Men riksförsäkringsverket (rfv) har överklagat och hävdar att det inte är bevisat att han utsatts för så mycket lösningsmedel att det orsakat skadan.
– Det är förvånande att rfv driver ärendet vidare och inte accepterar kammarrättens dom, tycker Stig Forsgard.

Regeringsrätten ska, efter att båda parter sagt sitt, avgöra om fallet ska få prövningstillstånd. Det vill säga om rätten ska ta upp det för prövning. Blir det ett nej till innebär det att den gamla domen från kammarrätten står sig. Den som sa att Jörgen blivit skadad av sitt arbete och att han därmed får rätt till livränta. Blir det ett ja till prövning i innebär det att hela ärendet tas om i regeringsrätten.

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om Jörgen Philipsson från Växjö, (nr 12/2001). Han berättade att han utsatts för stora mängder bensin och billackeringsfärg genom andning och hud, då han gjorde underhållsarbeten på bensinmackar. Nu har han typiska symtom på lösningsmedelsskada.
– Det värsta är att inte bli trodd när jag dragit i mig så mycket gift, säger han. Han fick hjälp först av Byggnads avdelning i Växjö och därefter förbundet. Först sa försäkringskassan nej och då överklagade Byggnads till kammarrätten.

Ärendet är principiellt mycket viktigt och det blir vägledande för andra liknande fall.
– Det verkar vara ett sätt att pröva reglerna med strängare beviskrav för arbetsskada från 1993, säger Stig Forsgard.
– På byggsidan, förutom målarna, har vi haft ganska få fall med lösningsmedel och därför är utslaget i det här fallet viktigt.
Både sprutlackeringsfärg och bensin innehåller stora mängder lösningsmedel. Bensin är extremt lätt att andas in.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Extrem exponering av lösningsmedel"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig