info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Europeiska storbyggare kritiska mot regeringen

Ett svenskt förslag till EU om att ta bort kravet på anmälningsplikt vid kortare utstationeringar i olika länder, har fått hård kritik av storbolagen inom byggbranschen i Europa.

Ett svenskt regeringsinitiativ om att släppa kravet på socialförsäkringsintyg vid kortare utstationeringar har skapat oro bland de stora byggföretagen i Europa.

Det regeringen föreslår är undantag från att anmäla utstationeringar på förhand. Undantagen ska gälla för korta utstationeringar som pågår i högst tre dagar. Men europeisk byggindustri vill inte rucka på de nuvarande EU-reglerna om anmälningsplikt. Byggbolagen är oroade över att det ska öppnas ett kryphål som leder till mer fusk med sociala avgifter då.

Oron har gjort att de europeiska byggarbetsgivarna har skickat en skrivelse till den svenska regeringen, som nu är ordförande i EU.

European Construction Industry Federation framhåller att byggbranschen redan är hårt belastad med fuskande, oseriösa företag som utnyttjar migrantarbetare och snedvrider konkurrensen. ”Att släppa kravet på intyg kan riskera att ytterligare försvåra myndighetskontroll”, påtalar Domenico Campogrande, VD för organisationen, i skrivelsen.

Bakom brevet till den svenska regeringen står även det europeiska byggfacket där Byggnads är med. Den enda byggbranschorganisation i Europa som inte ställer sig bakom att stoppa förslaget är Byggföretagen i Sverige.

Frågan är dock om förslaget kommer att leda till någon förändring av nuvarande regler. I fredags röstades det nämligen ner – av europeiska rådets viktigaste organ, Coreper.

– Det innebär att de inte fick mandat att fortsätta förhandling inom EU. Det återstår att se om regeringen gör nya försök att komma vidare i frågan under sitt ordförandeskap och om man i så fall tänker om när det gäller undantagen från anmälningsplikten, säger ombudsmannen Marcus Carlbrand, Byggnads.

Fakta/Anmälningsplikt
  • Om en arbetare ska utstationeras av en arbetsgivare för att arbeta tillfälligt i ett annat EU-land, ska det anmälas till Försäkringskassan, eller motsvarande myndighet i hemlandet.
  • Om utstationeringen är kortare än två år, ska personen tillhöra socialförsäkringen i sitt hemland.
  • Arbetsgivare i ett utländskt bolag, som hyr ut utländsk personal inom exempelvis byggbranschen, ska anmäla sitt företag till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket.
  • Ett så kallat A1-intyg från hemlandet ska kunna visas upp av den anställde, för myndigheterna i det land personen arbetar
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Europeiska storbyggare kritiska mot regeringen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig