info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU-regler om inflytande och likabehandling

De europeiska ministrarna för arbetsmarknadsfrågor enades igår om europalag på tre områden, jämställdhet, medbestämmande och buller.

De tre ändringarna i EU:s direktiv som regeringarna nu är överens om innebär:
– Pappors rätt, bland annat att återvända till arbetet efter pappaledighet skrivs in i likabehandlingsdirektivet. Där finns nu också en gemensam definition av vad som är sexuella trakasserier samt ett åläggande till medlemsländerna att inrätta organ, typ JämO, dit den enskilde kan anmäla könsdiskriminerande behandling.
– Inflytande- och samrådsdirektivet innehåller minimikrav för medlemsländernas regler om medbestämmande i arbetslivet.
– I bullerdirektivet skärps reglerna för hur mycket buller en arbetstagare får utsättas för.
På alla de områden där EU nu nått enighet är de svenska reglerna redan idag tillräckliga för att klara de nya direktiven.
Den svenska regeringen ser överenskommelserna som stora framgångar för det svenska ordförandeskapet i EU som nu går mot sitt slut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU-regler om inflytande och likabehandling

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig