info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU-länder vill tillåta konflikt

De flesta av de EU-länder som uttalat sig om Laval-målet till EG-domstolen försvarar fackliga konfliktåtgärder. Det står klart sedan 16 länder och EU-kommissionen lämnat inlagor.

Fjorton medlemsländer i EU och två EES-länder har lämnat in yttranden i Laval-målet till EG-domstolen. Det berättar arbetslivsinstitutet i ett nyhetsbrev.
Bland de länder som yttrat sig anser de flesta, däribland Belgien, Norge, Österrike, Danmark, Finland och Tyskland, att fackliga stridsåtgärder inte får begränsas av EU-rätten. Några av länderna sätter vissa gränser, exempelvis Tyskland som anser att kraven bakom konflikten inte får stå i strid med EU:s regelverk.

Polen och de baltiska länderna anser i sina yttranden att EU-rätten förbjuder den svenska regeln, Lex Britannia, som tillåter konflikt även om den syftar till att tränga undan ett utländskt kollektivavtal.
Yttrandet från EU:s regering, kommissionen, är enligt arbetslivsinstitutet mer otydligt. Dels anser kommissionen att konfliktåtgärder är tillåtna om de avser att driva fram lön enligt svenska kollektivavtal. Men om avtalen innehåller villkor på andra områden, om sådant som regleras i utstationeringsdirektivet, är konflikt inte tillåten, anser kommissionen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU-länder vill tillåta konflikt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig