info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU-kampanj för ungas säkerhet på jobbet

Arbetare under 25 år löper 50 procent större risk än äldre kollegor att skadas på jobbet. Därför startar Europeiska arbetsmiljöbyrån nu en kampanj för säkerhet för unga arbetstagare.

Arbetsmiljöbyrån startades av EU för tio år sedan, för att samla in och sprida information om arbetsmiljöfrågor. Arbetstagare, arbetsgivare och stater finns representerade. Nu startar de en kampanj för ungas säkerhet på jobbet.

Bakom kampanjen står samtliga EU-stater. Den har lanserats av EU-kommissionens ansvarige för arbetsmiljöfrågor, Vladimír Špidla.

Enligt kampanjmaterialet måste arbetsgivarna göra mer för att skydda unga arbetstagare, bland annat genom att ge tillräcklig arbetsledning. Ett mål med kampanjen är också att se till att utbildare sprider en riskförebyggande kultur redan innan arbetslivet börjat.

Bland annat interaktiva utbildningsmaterial ingår i kampanjen. Under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober ska aktiviteter också ordnas runt om i Europa.

Enligt arbetsmiljöbyrån drabbas arbetstagare mellan 18 och 24 år varje år av ungefär 714 000 arbetsolyckor som är så svåra att de förlorar minst tre arbetsdagar. Vidare utsätts ungdomar för större risker än äldre arbetstagare, bland annat gällande tidspress, enformiga rörelser och extrema temperaturer. Varje år dör omkring 430 arbetstagare under 25 år i Europa.

Även strukturella sysselsättningsfaktorer beskrivs i kampanjmaterialet som en del av problemet. Det gäller bland annat att det är vanligt med tidsbegränsade kontrakt och okvalificerat arbete bland ungdomar.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU-kampanj för ungas säkerhet på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig