info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ersättning till skadad ifrågasätts

Försäkringskassan vill pröva om en arbetsskada som förvärras på fritid kan ge rätt till arbetsskadeersättning enligt Dalarnas Tidningar.

En snickare i Dalarna skadade axeln vid rivningsarbete 1991. Skadan medförde återkommande sjukskrivningsperioder på grund av smärta.
Försäkringskassan bedömde att skadan var en arbetsskada men den berättigade inte till livränta eftersom kassan bedömde att arbetsförmågan inte var tillräckligt nedsatt.
Under 2002 förvärrades skadan, under en period då snickaren var arbetslös. Snickaren blev på nytt sjukskriven och 2004 beslutade försäkringskassan att han skulle få sjukersättning i stället för sjukpenning.

Trots att snickaren, som nu är 59 år, fått stöd i kassans utredning för att arbetsoförmågan beror på skadan från 1991 vill försäkringskassan inte betala livränta som komplement till sjukersättningen. I stället överklagar man nu länsrättens dom, som uttryckligen säger att snickarens besvär i axeln är en arbetsskada som ger rätt till livränta. Orsaken till att domen överklagas är att försäkringskassan anser att en skada som förvärrats på fritiden inte kan ersättas av arbetsskadeförsäkringen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ersättning till skadad ifrågasätts

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig