info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"En lösning i tiden"

Byggnads ska följa upp det nyinförda huvudentreprenörsansvaret med hjälp av en expertgrupp. TCOs chefsjurist Samuel Engblom är en av medlemmarna i gruppen.

Efter ett års förhandlingar och hot om strejk skrevs ett nytt byggavtal under för en månad sedan. I avtalet infördes en form av huvudentrenörsansvar, något som Byggnads krävt. Lösningen innebär bland annat att företagen inom Sveriges Byggindustrier bildar en gemensam fond. Anställda hos underentreprenörer ska kunna få pengar därifrån om de inte lyckats få ut sina löner och ersättningar på något annat sätt.
Nu har Byggnads tillsatt en expertgrupp som ska följa upp avtalet och övervaka utvecklingen. Man skriver på byggnads.se att det är helt avgörande att systemet nu används på ett bra sätt så att det får avsedd effekt, därför tillsätts gruppen. I den sitter flera representanter från Byggnads, en LO-jurist samt TCOs chefsjurist Samuel Engblom. Han säger att det ska bli jätteintressant att följa det nya avtalet.
– Detta är något nytt på arbetsmarknaden och det är intressant för mig och TCO att få insyn i det, säger han.
Han menar att huvudenteprenörsansvar ”ligger i tiden”. Det finns i andra länder och är också på väg att införas via EU-direktiv.
Tror du att vi kommer få se andra förbund ta efter Byggnads lösning i kommande avtalsrörelser?

– Byggsektorn är ju inte det enda området där de här diskussionerna finns, så det är inte omöjligt. Sedan får vi se hur man väljer att göra det och om man gör det nu eller avvaktar hur Byggnads avtal fungerar.
Vad ser du för styrkor och svagheter med den lösning som nu införts i byggavtalet?

– Det får man se, det är det som den här gruppen ska titta på.
Vad kan du, som kommer utifrån, tillföra den här gruppen?

– Att komma utifrån kan vara bra, jag har inte varit med när detta förhandlades fram. Sedan har jag min bakgrund i den komparativa rätten så jag är van att jämföra olika rättssystem.
Hur påverkar de kommande EU-reglerna den konstruktion som Byggnads nu infört?

– Det får vi se, de skrivningarna innehåller möjligheter till nationell anpassning.
Men i dag finns det inget som säger att de reglerna konkurrerar med Byggnads lösning?

– Nej.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "En lösning i tiden"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig