info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

En av tre slarvade med asbestjobb

Asbesthanteringen är dålig på många byggen. På 20 procent av arbetsplatserna fanns brister i personlig skyddsutrustning, på 30 procent brister i arbetsmetoder och en tredjedel av arbetsplatserna hade inte gjort fullständiga riskbedömningar, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Under 2006 genomförs en tillsynskampanj i hela Europa om asbesthanteringen. Svenska Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på sammanlagt 220 företag, varav 99 sysslade med rivnings- och saneringsarbeten och övriga var depåer för asbest.

I sex fall var bristerna så allvarliga att arbetet avbröts. Tre arbetsgivare fick sitt asbesttillstånd indraget. Ytterligare två hanterade asbest utan tillstånd, vilket ledde till åtalsanmälan. I ett fall har en straffavgift på 50 000 kronor utdömts.

Totalt resulterade inspektionerna i 121 inspektionsmeddelanden på grund av olika brister. Ungefär hälften var riktade mot företag som rev asbest.
En tredjedel av de granskade företagen hade inte gjort någon fullständig riskbedömning innan arbetet påbörjades. Det betyder att man riskerar att jobba med material där det kan finnas asbest. I hälften av fallen har skyddsombud och arbetstagare inte fått delta i någon riskbedöming.

Det fanns också brister i arbetsmetoderna på cirka 30 procent av arbetsplatserna. Det gällde till exempel att man inte avskärmat av arbetet.
– Om det beror på slarv eller okunskap kan jag inte svara på, säger Billy Karlsson, nationell samordnare av projektet.
Hos cirka 20 procent av företagen fann man slarv med personlig skyddsutrustning och skyddskläder. Det är allvarligt eftersom det kan räcka med mycket små mängder asbestfiber för att man ska ta skada på sikt.

Avsikten med kampanjen är att rikta uppmärksamheten mot riskerna med asbest och informera om de nya, skärpta regler som trädde i kraft i våras.
Under våren var arbetsmiljöverket ute och informerade 400 företag med asbesttillstånd, för att berätta om reglerna och inspektera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då informerade man också om höstens kampanj.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: En av tre slarvade med asbestjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig