info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

En av tio erbjuden svart lön av chefen

Var tionde byggnadsarbetare har blivit erbjuden svart lön av sin arbetsgivare. Och nästan lika vanligt är det att man känner någon som har a-kassa och jobb samtidigt. Det visar Byggnads medlemsenkät.

Svartjobb är vanligt i byggbranschen. Det bekräftas av Byggnads senaste medlemsenkät där nio procent av de svarande säger att de någon gång blivit erbjudna svart lön av sin arbetsgivare. Fem procent svarar att det förekommer svart arbetskraft på arbetsplatsen där de arbetar och åtta procent känner någon som jobbar och får a-kassa samtidigt.
Svartjobben är vanligare i storstadslän. Där är det till exempel dubbelt så vanligt att man blivit erbjuden svart lön jämfört med andra län.

Enkäten som också innehöll frågor om andra ämnen, genomfördes under våren 2006. Drygt 1000 medlemmar i Byggnads fick en postenkät, 710 av dem skickade in svar. De flesta av dem som svarat (39 procent) arbetar på företag med mellan sex och 25 anställda.
Svaren visar att Byggnads medlemmar anser att det är viktigt med kollektivavtal (94 procent) och att man tycker att facket ska få använda blockader mot utländska företag som inte vill teckna avtal (88 procent).

Byggnads har sedan en tid drivit krav på väderskydd hårt. Nu har man undersökt om kravet har slagit igenom. Svaren visar att det är relativt få, 17 procent av de svarande, som arbetat med väderskydd någon gång under det senaste året.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: En av tio erbjuden svart lön av chefen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig