info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Elektriker stred mest om avtal

Elkonflikten i maj förra året svarade för 13 626 av totalt 15 282 konfliktdagar under 2004, som var ett stillsamt år på svensk arbetsmarknad.

Nio strejker och lockouter genomfördes under 2004. Totalt ställdes arbetet in under 15 282 dagar på grund av arbetsmarknadskonflikt. Det är en låg siffra, mest beroende på att de flesta kollektivavtalen på arbetsmarknaden är flerårsavtal som inte omförhandlades under 2004.
Statistiken från medlingsinstitutet över arbetsmarknadskonflikter under 2004 visar att byggbranschen var den hetaste branschen. Elkonflikten i maj svarade för 13 626 av totalt 15 282 konfliktdagar. Dessutom hade Sveriges Byggindustrier (BI) och fackförbundet Seko en konflikt på väg&ban-avtalets område och elektrikerna ytterligare en konflikt under året.

De drygt 15 000 konfliktdagarna under 2004 innebär en kraftig sänkning jämfört med 2003 då antalet konfliktdagar var uppe i över 600 000, mest beroende på konflikten om de kommunanställdas avtal.
Internationellt sett är det få konfliktdagar i Sverige. Holland, Tyskland och Sverige är länder med färre än 10 konfliktdagar per 1 000 anställda och år. I till exempel Frankrike, Spanien, Italien och Irland var det mer än 50 konfliktdagar per 1 000 anställda och år under perioden 1995 till 2002, enligt medlingsinstitutet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Elektriker stred mest om avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig