info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dramatisk ökning av byggolyckor

Under 1999 inträffade 3 470 arbetsolyckor inom byggbranschen. Det är 389 fler jämfört med 1998. Det motsvarar en ökning med 13 procent.

Sedan konjunkturen i byggbranschen började ta fart för några år sedan har antalet arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatserna ökat drastiskt. Byggindustrin är den bransch som haft störst ökning av antalet olyckor sedan 1997. Enligt prognoser från arbetsmiljöverket fortsatte antalet olyckor att öka även under år 2000. Någon sammanställd olycksstatistik från det året finns ännu inte tillgänglig.
Den vanligaste olycksorsaken på landets byggarbetsplatser är fallolyckor. Under 1999 inträffade 1 030 stycken. Det var en ökning med 15 procent jämfört med 1998 då 893 fallolyckor inträffade.
Ett annat stort problem är överbelastningsskador. Under 1999 drabbades 500 byggnadsarbetare av belastningsskador. En ökning med 20 procent jämfört med 1998.
Andra vanliga olycksorsaker under året var hanteringsskador – alltså olyckor av typen hammarslag på tummen – som drabbade 480 byggnadsarbetare, fallande föremål, som orsakade 305 olyckor och skador i samband med arbete med en maskin som drabbade 360 byggnadsarbetare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dramatisk ökning av byggolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig