info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Domstol prövar facklig tid

BI och JM har stämt Byggnads för att de kallar lagbasar till konferenser på betald tid. Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om tvisten runt träffarna, nu får domstol avgöra vad som gäller.

I februari skrev vi om att Byggnads allt oftare lagt tolkningsföreträden gällande lagbasars och andra förtroendemäns rätt att gå på träffar ordnade av facket på betald tid. Tolkningsföreträden innebär att Byggnads tvingar igenom sin tolkning av reglerna så att företagen måste betala lön. Enligt Byggnads hänger utvecklingen samman med att företagen ändrat attityd och numer nekar betald ledighet för träffar som tidigare aldrig ifrågasatts.
– BI har en annan hållning nu än tidigare kring våra träffar. De uppmanar medlemsföretagen att inte bevilja betald ledighet, sa till exempel ombudsmannen Niklas Landstedt i Östergötland till Byggnadsarbetaren i februari.
Men Mats Åkerlind, vice vd på BI (Sveriges Byggindustrier), menade att det snarare är Byggnads som ändrat inställning.
– De verkar ha uppfattningen att de beviljar sig själva rätt till betald ledighet, att bara de har överlagt med oss ska arbetsgivaren betala, sa han.

Stämmer om lagbaskonferens

Nu väljer arbetsgivarsidan att låta Arbetsdomstolen pröva reglerna. Stämningen mot Byggnads gäller tolkningsföreträden som Byggnads lade för JM-anställda lagbasar vid en lagbaskonferens i Stockholm hösten 2013.
I stämningen betonas att fler företag begärt förhandling med Byggnads gällande den här konferensen, men att Sveriges Byggindustrier driver bara JMs fall för att renodla tvistefrågan.

”Frågorna inte inom lagbasarnas ansvar”

I stämningen skriver Sveriges Byggindustrier att Byggnads och arbetsgivarna gjort en överenskommelse om en grundutbildning på sex till åtta dagar för lagbasar, på betald tid. Utöver detta har Byggnads kallat till lagbaskonferenser på en till ett par dagar. Det är alltså en sådan konferens stämningen gäller.
Enligt Sveriges Byggindustrier ger uppdrag som endast lagbas ingen rätt till betald ledighet för sådana träffar. Den lagbas som också är utsedd till facklig förtroendeman, vilket de flesta är, kan ha rätt till betald ledighet enligt förtroendemannalagen. Men enligt Sveriges Byggindustriers argumentation i stämningen hade konferensen inte ett innehåll som gav rätt till sådan ledighet. De menar att ämnena som togs upp, bland annat frågor om löner och hantering av underentreprenörer, inte faller inom de fackliga förtroendemännens ansvarsområde.

Flera tvister gällande förtroendemän

Byggnads och arbetsgivarna har flera gånger de senaste åren tvistat i domstol om de fackliga förtroendemännens villkor. Hittills har domstolen dömt enligt arbetsgivarnas linje.
I en tvist gällande om en förtroendeman hindrats i sitt fackliga arbete cirklade argumentationen i rätten runt just hur begränsat uppdraget är. Byggnads förlorade. Förlorade gjorde facket också gällande rätten att kalla skyddsombud till en utbildning på betald arbetstid. Domstolen menade att man förhandlat bort den rätten då man kommit överens med arbetsgivarna om en annan, gemensam kurs.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Domstol prövar facklig tid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig