info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dom slår fast livräntegrund

Betongarbetaren Per-Erik Eliasson i Västerås är ryggskadad. Nu har han, i en dom, fått fastslaget att livränta ska räknas fram på samma sätt som sjukpenninggrundande inkomst.

Cirka 40 000 kronor för perioden 1997 till 2000. Det blir det ekonomiska resultatet för Per-Erik Eliasson av en dom i kammarrätten i Stockholm i slutet av maj.
Pengarna är livränta som Eliasson borde ha fått från försäkringskassan i Västmanland. Eliasson har själv drivit sitt ärende med hjälp av ombud och han menar att domen är en bakläxa för Byggnads som hävdar att livräntegrundande inkomst ska räknas ut på ett annat sätt än det kammarrätten använder.

I domen slår kammarrätten fast att livränta ska räknas ut på samma sätt som sjukpenninggrundande inkomst. I det aktuella målet innebar det att Eliassons livränta skulle höjas med avtalsenliga löneökningar under 1997 och 1998. Domstolen multiplicerar den höjda timlönen med 2 080 timmars årsarbetstid.
Byggnads har tidigare hävdat att livränta ska räknas fram genom att timlönen multipliceras med årsarbetstiden 1 800 timmar och att semesterlön, helgersättning och en del andra återkommande lönetillägg läggs till.

Stig Forsgard, på Byggnads försäkringsenhet, menar att Byggnads modell har stöd i lagstiftningen. Men han konstaterar samtidigt att om domen står fast så kan det innebära att man måste ändra sin rådgivning.
– 2 080 timmar gånger timlön kan innebära överkompensation eftersom helglönen i verkligheten är lägre än den lön man får när man arbetar. Samtidigt kan det bli underkompensation för de som har resekostnader eller traktamenten eftersom de inte räknas in i sjukpenninggrundande inkomst, säger Stig Forsgard.

Per-Erik Eliasson avvisar resonemanget.
– Kammarrätten har läst lagen. Det borde Byggnads också göra, säger han.
Domen i kammarrätten kan få stor betydels för Per-Erik Eliassons framtida ersättning. Han är nu förtidspensionerad och försäkringskassans beslut om pensionens storlek bygger på samma grund som det livräntebeslut som kammarrätten nu underkänt. Livräntedelen av Eliassons pension ska närmast prövas i länsrätten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dom slår fast livräntegrund

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig