info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsolyckorna ökade 2010

Nu ökar dödsolyckorna igen. 2010 dog tolv personer i byggolyckor. Det är fyra fler jämfört med året innan, visar en sammanställning Byggnadsarbetaren gjort.

Tolv personer kom aldrig hem från bygget förra året. De dog i olyckor i byggbranschen. Bara under en vecka, i mars, den svarta veckan, dödades tre människor. De dog alla efter att ha träffats av tunga vikter. Kranförare Ulf Ryding avled efter att ha fått ett parti med utfackningsväggar över sig. Snickaren Joacim Björk dödades efter att en innervägg på tre ton vält över honom och byggnadsarbetaren Johan Engqvist dog efter att ett tak rasat över honom i samband med rivningsarbeten. Hälften av dödsfallen inträffade vid fallolyckor. Sex personer dog på grund av fall. I maj skördade samma olycka två liv. Då dödades far och son när en arbetskorg störtade ner i ett hisschakt.

En dör i månaden

– Det är fruktansvärt. Ingen människa ska behöva dö på jobbet, utan ska komma hem efter arbetsdagens slut, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Jörgen Eriksson, i en kommentar till olyckorna. Efter en tillfällig nedgång 2009 är dödsolyckorna tillbaka på den nivå där de legat de senaste åren. Det innebär att ungefär en person i månaden dör i byggolyckor.

Hade hoppats på minskning
-Jag hade hoppats att det var en nedåtgående trend, men nu har det tyvärr gått upp igen, säger Jörgen Eriksson. Han tycker det är svårt att dra några generella slutsatser av olycksstatistiken, men frågar sig om byggnadsarbetarna i allmänhet får rätt utbildning och instruktioner för sitt arbete. Han tycker också att straffen för brott i arbetsmiljön behöver höjas.

Fortsatt arbete mot olyckor

Björn Samuelson är arbetsmiljöexpert hos arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.Också han hade hoppats på en fortsatt nedgång av dödsolyckorna.
– Vi ska fortsätta arbeta för att förhindra olyckor och i synnerhet de svåra. Får vi ner antalet svåra olyckor, får vi också ner dödsolyckorna, säger han.

FAKTA: Dödsfall i byggolyckor:

2009:  8
2008: 15
2007: 13
2006: 10
2005: 9
2004: 10
2003: 14
Uppgifterna enligt årliga sammanställningar Byggnadsarbetaren gjort. Bland annat baserat på urval ur Arbetsmiljöverkets statistik.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsolyckorna ökade 2010

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig