info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsolyckorna i år fler än under hela 2007

Mer än dubbelt så många byggnadsarbetare omkom i arbetsplatsolyckor under första halvåret 2008 som under samma period 2007. Hittills i år har det dött fler byggnadsarbetare i arbetsplatsolyckor än under hela 2007.

Det första halvåret 2007 omkom 6 stycken byggnadsarbetare i arbetsplatsolyckor. Samma period 2008 omkom 13 stycken. Siffrorna kommer från Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

Att dödsolyckorna ökat, menar verket, kan inte mer än marginellt förklaras med den högkonjunktur som rådigt. Arbetsmiljöverket ser andra förklaringar som betydligt mer bidragande till de ökade dödsfallen.

I rapporten pekar man på att tidspressen inom byggbranschen har ökat, samt att det är fler aktörer inblandade i varje bygge. Jämfört med förr så är det en uppsjö av underentreprenörer, ofta mindre företag, ute på byggarbetsplatserna. Och det är de små företagen som står för en stor del av dödsfallen inom byggbranschen.

Enligt Arbetsmiljöverket saknar många av de mindre företagen tillräckliga kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen.

Läs hela rapporten här: http://www.av.se/dokument/Press/projektrapport_dodsolyckor_2008.pdf

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsolyckorna i år fler än under hela 2007

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig