info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödligt byggdamm vanligt på rivjobb

Trots att byggnadsarbetare kan skadas och dö av damm på jobbet, har arbetsmiljön blivit sämre. Dammhalterna och exponeringen ligger i många fall över det dubbla gränsvärdet. Det visar en ny studie som blir klar i sommar.

– Det ser inte bättre ut, istället misstänker vi att det på många sätt har blivit sämre. Man kapslar in dammet på ett annat sätt idag, när det är allt viktigare att bygga torrt, säger Bengt Christensson, yrkeshygieniker och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.
Ett tecken på att situationen inte alls blivit bättre är att silikosen, som orsakas av kvartsdamm, är på väg tillbaka, efter att i stort sett har varit utrotad.
Byggnadsarbetare kan få flera allvarliga sjukdomar av dammexponering. Allergier, försämrad lungfunktion, lungsjukdomen kol, lungcancer, cancer i näsa och övre luftvägarna, samt silikos. Det är också känt att partiklar, som i dieselavgaser, kan ge en ökad risk för hjärtinfarkt.

Bengt Christensson har tillsammans med arbetsmiljöforskaren Annika Karlsson kartlagt hur utsatta byggnadsarbetarna är för byggdamm. De har gått igenom tidigare forskning sedan 70-talet och även gjort egna studier och mätningar ute på dagens arbetsplatser. De konstaterar att exponeringen är ungefär lika stor idag som på 70-talet. Bland totalt 300 mätvärden i samband med rivning, visade det sig att i nästan hälften av fallen låg dammhalten över det dubbla hygieniska gränsvärdet. Hela 66 procent av värdena låg över gränsvärdet, som är satt just med tanke på att man inte ska ta skada. Men det är ingen säker kunskap. Man kan ta skada också av mindre mängder damm. Det allra farligaste dammet är de små fina korn som kan nå ända ut i lungblåsorna och det kallas för respirabelt damm. Nära 80 procent av de mätningar som gjorts på respirabelt kvarts låg högre än reglerna tillåter.
Värst är situationen då det gäller damm vid rivning, fräsning för elrör, slipning, samt håltagning.

Forskarna ser mycket allvarligt på resultaten, eftersom den kraftiga exponeringen för damm kan leda till allvarliga och dödliga sjukdomar.
– Många byggnadsarbetare riskerar att slås ut för tidigt, säger Annika Karlsson.
Den studie de gjort om situationen på arbetsplatserna är del ett i dammprojektet ”Effektiva åtgärder på byggarbetsplatser”, som görs med stöda av försäkringsbolaget Afa. Nästa steg blir att komma med förslag till åtgärder för att förbättra situationen. Det gäller såväl att hitta tekniskt bättre idéer som systemförändringar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödligt byggdamm vanligt på rivjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig