info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Diskussion om ny prislista

Den nya ackordsprislistan var det hetaste diskussionsämnet när byggnadsplåtslagarna hade rikskonferens. Flera plåtslagare tyckte att de haft för lite inflytande över den nya listan.

Från den första april nästa år gäller en ny prislista för byggnadsplåtslagarna i Byggnads. Listan har tagits fram av en partssammansatt grupp; centrala prislistenämnden.
Men vid rikskonferensen på Rönneberga hävdade flera plåtslagare att de inte fått ordentlig information och kunnat säga sitt om prislistan, de befarade att den nya prislistan ska leda till försämringar, vid vissa moment. Det gäller speciellt på vissa komplicerade och svårmätta jobb.
– I den nya listan har man slagit ihop en massa priser till ett pris. Då förlorar de komplicerade jobben, som blir svåra att få rättvist mätta, säger ombudet och plåtslagaren Christer Pettersson.
– Jag vet att den nya listan kommit fram för att man vill uppmuntra mätning på ackord. Men det fungerar ju bra redan med den gamla listan. Här i Umeå mäter vi mycket jobb.
Vid förra rikskonferensen var ett förslag till prislista uppe, men fick göras om efter kritik. Flera ombud trodde att de skulle kunna påverka listan också under detta årets rikskonferens, men nu är den fastslagen.

Plåtslagarnas referensgrupp fick i uppgift att verka för att den gamla prislistan under en period ska gälla parallellt med den nya. Detta för att man ska kunna göra en så kallad skuggmätning, det vill säga kunna jämföra den nya listan med hur det varit om man mätt enligt den gamla.
Plåtslagarna beslöt också att tillsätta en särskild referensgrupp med yrkesverksamma plåtslagare, som ska lämna synpunkter till centrala prislistenämnden.
– Vi har förenklat prislistan, brutit ner den i enklare delar för att kunna föra fram ackordet, säger ombudsmannen Kurt Kraenzmer som suttit med i centrala prislistenämnden. Han säger också att man skuggmätt med den nya prislistan mot den gamla och att de är ungefär likvärdiga.
– Prislistan skulle ha varit i sjön för ett år sedan, men då sköt vi upp den.

Han tror det är en fördel att få en referensgrupp med plåtslagarna knuten till centrala prislistenämndens arbete.
– En del av kritiken kommer nog av att vi gått upp i en ny organisation och att vi inte längre har något eget avtalsråd och förbundsråd för plåtslagarna som vi hade förut, säger han.
Förutom prislistan var också arbetsmiljö och taksäkerhet en stor fråga under rikskonferensen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Diskussion om ny prislista

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig