info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dina rättigheter vid kyla

Vintern är här med snöoväder och kyla. För dig som arbetar utomhus kan kylan rentav bli skadlig. Läs här vilka rättigheter du har när det blir riktigt kallt.

Snöoväder och kyla drar över landet. I förra veckan uppmättes säsongens köldrekord, 42.8 minusgrader i Naimakka, i nordligaste Norrland. Det är den kallaste temperaturen i januari som uppmätts sedan 1999. Under veckan kommer kylan att fortsätta att hålla sitt grepp om Sverige, enligt SMHI.

”Kläderna ska vara torra”

Vilka rättigheter har du som byggnadsarbetare när det blir riktigt kallt?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:2009:02§29) ska ”arbetsplatser utomhus så långt som möjligt vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind”.
– Arbetsgivarna är skyldiga att rusta arbetstagarna så att de inte utsätts för ohälsa. Det handlar om att kläderna ska vara torra och att det finns ombyte. Om det blir riktigt låga temperaturer ska arbetsgivaren sörja för omplacering, exempelvis tidigarelägga inomhusarbete, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.
Om det blir riktigt kallt så bör arbetsgivaren avbryta arbetet, så kallad permittering. I Byggavtalet (§ 5.3.1) står det att arbetstagare som själv vill avbryta arbete på grund av tjänligt väder, eller annat hinder, ska anmäla det till arbetsgivaren.

Bestående frysskador

– Det finns ett eget ansvar att säga ifrån. Om chefen inte lyssnar så kan du ta hjälp av det lokala skyddsombudet eller den fackliga organisationen, det regionala skyddsombudet, säger Roger Johansson.
Han är medveten om att det finns svaga undergrupper i avtalet, som arbetar på nåder och har svårt att säga ifrån. Det finns kanske inte något skyddsombud på arbetsplatsen och chefens ord är lag. När Roger Johansson arbetade som regionalt skyddsombud på Byggnads avdelning Stockholm-Gotland, beordrade en platschef några anläggningskillar att arbeta utomhus, trots att de hade blöta kläder.
– En av killarna fick bestående frysskador i tårna och ont resten av livet. Det var markanläggare som arbetade långt ifrån etableringen, på en brobyggnation, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dina rättigheter vid kyla

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig