info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Det är bra att ha spårsändare på bilar"

Mats Trulsson, polisinspektör, Sydöstra Götaland som informerar byggföretag om hur de ska skydda sig mot inbrott.

Under fyra träffar i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län kommer du att informera byggföretag, medlemmar hos Sveriges Byggindustrier, om säkerhet på byggarbetsplatser. Varför?
– Vid många tillfällen har vi gärningspersoner som vi misstänker för inbrotten, men vi kan inte knyta godset till brottsplatsen. Det beror på att godset inte är märkt och att man inte har skrivit ner serienummer på maskiner som man blir av med. Det här är en liten insats som kanske gör att vi sparar många timmar.

Vad kan byggföretagen konkret göra för att hindra inbrott?

– Målsättningen är att informera om vilka förebyggande åtgärder som är viktiga att göra, exempelvis att låsa in maskiner och märka dem. DNA-märkning har enligt ett forskningsprojekt en förebyggande effekt. Det är också bra att ha kameraövervakning och att sätta spårsändare på bilar och maskiner.

Varför anmäler inte byggföretagen inbrotten i så stor utrsträckning?
– Det kan vara olika anledningar. Man kanske inte har försäkringar eller alldeles för höga självrisker. Det kan också vara att man tycker att det är för krångligt att anmäla och har fullt upp att köpa nya saker. Då sitter vi där med gods och gripna och så kan vi inte para ihop dem.

Läs mer: Bygginbrott – en miljonindustri

Vilken hjälp har du haft av artiklarna i Byggnadsarbetaren om inbrott på byggarbetsplatser?
– Ni har tagit upp det på ett bra sätt genom att skriva om inbrotten i Kalmar ( byggföretaget Multibygg som fick fast tjuvarna med kameror). Och att man kunde se att företaget fick tillbaks sina saker. Det är bra att det tas upp av byggbranschen. Det är viktigt att man väcker frågan.

Tycker du att byggarbetsplatser i allmänhet är oskyddade?
– Det finns gärningspersoner som är väldigt välmotiverade. Det är risk att saker försvinner om man inte ser till att saker är mer övervakade. Min målsättning är att få företagen att tänka till. Det här borde vi göra. Om vi drabbas har vi åtminstone gjort vad vi har kunnat.

Finns det behov av information i byggbranschen om hur man skyddar sig mot inbrott?
– Efter två möten har vi fått positiva gensvar. Företagen tycker att det har varit värdefullt. Vi ger ett antal tips för att minska tillfällena för tjuven att göra brotten. Jag tycker att det är en viktig del i polisens förebyggande arbete.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Det är bra att ha spårsändare på bilar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig