info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De ansvariga vägrar kommentera besluten

Försäkringskassan och förvaltningsrätten har fattat besluten om, och bär ansvaret för, att inte Håkan Larssons sjukdomar klassas som arbetsskada. Men bedömningen från försäkringsläkarna väger tungt.

Det står att läsa i domen från förvaltningsrätten. Dessa läkare anställs i olika grad av Försäkringskassan för att ge råd och bistå handläggaren. De går på skriftligt material och träffar aldrig patienten.

Stefan Willers, docent i yrkes- och miljömedicin, gjorde den första bedömningen. Han anser att Håkan Larsson visserligen exponerats för isocyanater, slipdamm och asbest, men han skriver att det ”förefaller osannolikt” att Håkan Larsson haft en kraftig isocyanatexponering från 1999. Han anser att orsaken till Håkans sjukdomar är oklar och att lungbesvären troligen inte orsakats av arbetet.

Byggnadsarbetaren vill fråga Stefan Willers om hur han kommit till sina slutsatser. Men han väljer att inte kommentera. Vid omprövningen kopplades en ny försäkringsmedicinsk läkare, Pia Refisch, in. Hon delade Willers 
bedömning. Men inte heller hon vill kommentera ärendet trots att vi har en fullmakt från Håkan Larsson. Både kassan och läkarna har därmed rätt att yttra sig om honom.

Försäkringskassan svarar på frågor genom Lars Sjöberg som arbetar med verksamhetsutveckling inom arbetsskador. Han har inte personligen fattat besluten.

Varför får inte Håkan sin skada 
godkänd?

– Man har bedömt att hans typ av 
lungsjukdom inte beror på exponeringen 
i arbetet, säger Lars Sjöberg.

Men räcker inte nio års exponering i en trång lokal med farliga kemikalier för att få detta klassat som arbetsskada?

– Vi betvivlar inte exponeringen men anser inte att hans lungbesvär, som sätter ner arbetsförmågan, beror på den. Han har inte en entydig diagnos utan en blandad bild.

Hans behandlande läkare är expert inom arbets- och miljömedicin och dessutom specialiserad inom isocyanater, varför tar man inte mer hänsyn till hennes yttrande?

– Försäkringskassan har gjort en sammanvägd bedömning av hela det medicinska underlaget och olika yttranden. Det finns läkare som haft olika bedömning av om det är en arbetsskada eller inte. Hur man vägt de olika expertutlåtandena mot varandra vet jag inte.

Om Håkans skador inte beror på jobbet vad beror de då på?

– I hans fall har vi inte gett någon alternativ förklaring. I vissa fall tar vi upp och redovisar konkurrerande orsaker till skadan, men inte i alla, säger Lars Sjöberg.

Så till domstolen, förvaltningsrätten. Där var rådman Erik Andersson domare.

– Jag kan inte förklara mer än det som står i domen, domskälen får tala, säger han.

– För att godkänna en arbetsskada ska det vara övervägande skäl som talar för att det är en arbetsskada och här har vi två läkare som talar mot.

Han säger att han inte minns exakt hur resonemangen gick runt bedömning av 
olika läkares ställningstagande och exponering.

TEXT: MARGITE FRANSSON

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De ansvariga vägrar kommentera besluten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig