info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dämpad tillväxt inom byggbranschen

Konjunkturtoppen inom byggbranschen har passerats. Syssesättningsökningen kommer att mattas med mer än hälften under 2008. Det visar AMS senaste rapport.

Svenska arbetsgivare har alltjämt en stark framtidstro, samtidigt som de tror att efterfrågan på varor och tjänster inte blir lika stark under nästa år. Det framgår av AMS senaste rapport vad gäller arbetsmarknadsutsikterna för 2008.
Den främsta orsaken till detta är dämpning av hela världsekonomin; framför allt i USA. Andra orsaker är att det inte finns tillräckligt med ledig arbetskraft.
Även bygg-och anläggningsverksamheten går nu in i
en lugnare fas. en främsta anledningen till dämpningen är bristen på arbetskraft, vilket är påtagligt utbredd inom branschen. En stor andel företag lyckas inte få tag på folk, utan måste tacka nej till order.

Ökningstakten vad gäller sysselsättningsuppgången kommer därför att fortsätta dämpas. Antalet sysselsatta beräknas att öka med 13000 personer i år och 6 000 personer nästa år. Samtidigt är byggarbetslösheten ner på mycket låga nivåer.
Bostadsbyggandet kommer det, enligt AMS och SCB, att fortsätta att ligga på en hög nivå. Antalet påbörjade bostäder beräknas uppgå till 36 000 bostäder under 2008 (30 500 under 2007).
Vad gäller anläggningsinvesteringarna så har det skett en påtaglig nedväxling under det första halvåret i år. Det är framför allt de statliga väginvesteringarna som är orsaken till detta

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dämpad tillväxt inom byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig