info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dämpad tillväxt i byggbranschen

Bygginvesteringarna fortsätter att växa, men i något lägre takt än tidigare. Sysselsättningstakten dämpas också, men det kommer fortfarande att vara brist på vissa yrkesgrupper. - Det är en ganska ljus bild av byggbranschen, säger Sveriges Byggindustriers chefsekonom Lars Jagrén om den senaste konjunkturrapporten.

Bygginvesteringarna har de senaste fyra åren ökat med 5-10 procent per år, men nu sker en tydlig inbromsning.
Bygginvesteringarna beräknas stiga med 4 procent under 2008 och med 2 procent under 2009.
Bakgrunden är att tillväxten i svensk ekonomi dämpats till följd av
omvärlden; den svagare utvecklingen i USA och turbulensen på de globala finansmarknaderna.
De svenska hushållens oro för den ekonomiska utvecklingen leder bland annat till en dämpad prisutveckling och att omsättningshastigheten minskar på bostadsmarknaden.

Prognosen under 2008 och 2009 är därför att nyproduktionen av bostäder stannar av och faller något. Under 2009 planar dessutom byggandet av stora shoppingcenter och gallerior ut.
Men på andra håll fortsätter bygginvesteringarna att växa; bland annat för offentliga lokalinvesteringarna och anläggningsinvesteringar.
Vad gäller sysselsättningen ser det fortfarande ljust ut, även om takten är lägre än tidigare. Under 2008 och 2009 beräknas 14 000 personer anställas inom byggsektorn och det är fortfarande brist på vissa yrkesgrupper.
– Det kommer troligtvis att bli brist på anläggningsarbetare, eftersom investeringarna ökar på anläggningssidan, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.
Lars Jagrén tycker att det är bra att investeringarna växer långsammare, eftersom företagen hinner med att rekrytera i lagom takt och risken för stigande kostnader minskar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dämpad tillväxt i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig