info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dammigt under arbetsmiljöveckan

982 skyddsronder utfördes under arbetsmiljöveckan i slutet av oktober. Mer än en tredjedel av arbetsplatserna hade brister i form av asbest, damm och kemiska hälsorisker.

Byggnads arbetsmiljövecka pågick under v. 43, i slutet av oktober, runt om i landet. Huvudfrågorna i år var asbest, damm och kemiska hälsorisker och Byggnadsarbetaren var med på en av arbetsplatserna på Danderyds sjukhus i Stockholm. I år gjordes 982 skyddsronder, vilket är fler än det brukar vara. Det upptäcktes totalt 357 brister när det gäller damm, asbest och kemiska hälsorisker.

”Det dammade rakt ner”

Nästan hälften av arbetsplatserna hade brister när det gäller damm. Det utfördes 586 skyddsronder varav 253 åtgärder krävdes. Några av bristerna var att det saknades riskbedömningar och det inte fanns dammsugare eller damm-ätare. Det saknades också personlig skyddsutrustning, mask och det fanns ingen rutin på byte av filter.
– När man sågar och river i betong så fanns det inget utsug, utan det dammade rakt ner. Det var också damm på ställningar när det gäller fasadputsning och damm vid rivning, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.

Saknades skyddsutrustning

När det gäller asbesten gjordes 124 kontroller. Här hittades 16 brister och två stoppades helt. I dessa fall handlade det om att man inte följde hanteringsföreskriften samt att det inte fanns någon godkänd personlig skyddsutrustning.
Några andra brister var att det saknades tjänstbarhetsintyg och att det inte fanns någon arbetsinstruktion hur man skulle utföra arbetet med asbest. Det saknades också rutiner för att tvätta kläder.
– Man får inte blanda asbesthaltiga kläder med vanliga kläder, eftersom man kan får in asbesten i huden, säger Ulf Kvarnström.

Byggnads ser allvarligt på bristerna

I 74 av 264 skyddsronder fanns det brister när det gäller kemiska hälsobrister på bygget. Här handlade det om problem med att förvara kemisk utrustning, att den personliga skyddsutrustningen inte fanns eller användes på fel sätt. Det fanns inte heller rutiner för påfyllning av kemiska vätskor, som exempelvis kan vara brandfarliga. Arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström på Byggnads ser allvarligt på alla bristerna, men särskilt på de många bristerna med damm och kvarts.
– Damm är vårt största problem, alla yrkesgrupper drabbas. Vi vet ju att många får besvär med lungor, exempelvis silikos, säger Ulf Kvarnström.

Vad ska man göra åt bristerna?

– Redan i uppstarten av projekten måste man lägga in risker om damm, asbest och kemiska hälsorisker och ha en bättre kontroll. Skyddsombuden måste bli bättre på att påtala bristerna och tala om det för arbetsgivarna. Det är också viktigt med information och utbildning, exempelvis när det gäller att läsa säkerhetsdatablad.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dammigt under arbetsmiljöveckan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig