info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Damm på bygget dödar

En ny undersökning visar att dammet i arbetsmiljön mer än fördubblar risken att dö i Kol. 523 byggnadsarbetare har dött i lungsjukdomen Kol mellan åren 1971 och 1999.

Kol( kronisk obstruktiv lungsjukdom) drabbar oftast rökare, men forskning har också visat att arbetsmiljön är en starkt bidragande orsak till sjukdomen. Nu slår en ny, omfattande, undersökning ytterligare fast sambandet mellan rök, damm och Kol.
Undersökningen är den största i sitt slag i världen och är gjord av forskare i vid yrkesmedicinska klinikerna i Göteborg, Umeå, och Sundsvall.
Mellan 1971 och 1999 avled 523 byggnadsarbetare av Kol, efter att ha arbetat i miljöer med mycket damm, rök och avgaser. Bland byggnadsarbetare som inte arbetat i sådana miljöer var motsvarande siffra 200 personer. Bland de avlidna finns både rökare och ickerökare.

Bland ickerökande byggnadsarbetare visas det tydligaste sambandet mellan arbetsmiljön och Kol. Bland dem var risken för att dö i sjukdomen mer än fördubblad, då de utsattes för de farliga ämnena.

Kol är en sjukdom som kan förebyggas, bland annat genom att minska farorna i arbetsmiljön.
– Bland byggnadsarbetare totalt sett skulle man kunna minska dödligheten i Kol med elva procent, genom att minska exponeringen för skadliga ämnen. Bland ickerökarna skulle man kunna halvera antalet fall, säger Kjell Torén, från arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han en av projektledarna för studien.
De ämnen som i undersökningen visat sig ge Kol i arbetsmiljön är: damm från bland annat betong, cement, asbest, mineralfibrer och kvarts, det vill säga oorganiska material. Andra riskfaktorer är svetsrök, asfaltrök och dieselavgaser.

Studien är gjord på Bygghälsans gamla register där årliga hälsokontroller registrerats. 317 000 personer har följts under nära 30 år. Över 200 000 av dem hade arbetat i miljöer med byggdamm, avgaser och rök på arbetsplatserna. De har jämförts med 116 000 personer som inte varit utsatta för dessa ämnen.

Kjell Torén tycker det är viktigt att minska exponeringarna för farliga ämnen.
– Men tyvärr tror jag inte att det är så mycket bättre idag, jämfört med på 1970 och 80-talen, säger han.

Kol är en ovanlig sjukdom hos människor som inte röker. 90 procent av de som får Kol, får det av rökning. Byggnadsarbetaren har tidigare rapporterat om tidigare delar av undersökningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Damm på bygget dödar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig