info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dålig säkerhet på landets ställningar

Säkerheten på landets byggställningar är ofta mycket dålig. Det brister i kontroller och anvisningar för montering saknas ofta, visar Byggnads redovisning från landets arbetsmiljöveckor.

55 procent av de undersökta byggställningarna var inte kontrollerade av arbetsgivaren. Det vill säga, arbetsgivaren hade inte kontrollerat att ställningen var byggd enligt anvisningar och säker innan byggnadsarbetarna började arbeta där. 44 procent av ställningarna saknade monteringsanvisningar för hur man monterar ställningar på ett säkert sätt.
– Vi vet att om en ställning är korrekt monterad eller inte, kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.
Fallolyckor utgör en tredjedel av alla arbetsolyckor på byggen, bland dem finns ställningsolyckorna.
I elva procent av fallen hade ställningarna för stort avstånd mellan ställningen och väggen, vilket leder till en risk för fall eller att man tappar material och verktyg där. På vissa av ställningarna var det material man ska gå på, rastret, helt undermåligt eller felaktigt utlagt.
Under Byggnads arbetsmiljöveckor har funktionärer och regionala skyddsombud kontrollerat framförallt kemikalier och ställningar på totalt 1 376 byggarbetsplatser. På de större företagen har framförallt byggställningar kontrollerats och på de mindre framförallt kemikalier.
– Resultatet är beklämmande. Vi måste komma tillrätta med problemen i arbetsmiljön annars är det ett hot mot hela branschen med den framtida rekryteringen av byggnadsarbetare, säger Ove Bengtsberg.
Också kemikaliehanteringen visar stora problem. 42 procent av arbetsplatserna hade inte några varuinformationsblad för kemiska produkter. Nära 70 procent hade inte gjort någon riskvärdering för varje ämne/kemikalie på arbetsplatsen.
– Hanteringen av kemikalier visar på en blandning av okunskap och nonchalans, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.
Till det positiva i rapporten hör att i 82 procent av fallen där det fanns varuinformation på arbetsplatsen, hade de anställda fått information, introduktion och utbildning i de ämnen som hanteras.
Också arbetsmiljöplanerna har blivit något fler. De har ökat från 68 till 77 vid årets kontroll. Dessutom är innehållet ofta bättre. Men det är långtifrån tillräckligt, tycker Kjell Johansson.
– Byggherrarna måste bli mycket bättre på att ta fram arbetsmiljöplaner, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dålig säkerhet på landets ställningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig