info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Constrera-konkurs granskas – flyttade tillgångar och delade ut miljoner

Konkursförvaltare granskar nu företagen runt byggföretaget Constrera AB. Bolaget gick i konkurs tidigare i år med skulder på över 100 miljoner kronor. Redan nu står det klart att ägarna felaktigt plockat ut miljoner i aktieutdelning.

Foto: Mostphotos

Det var den 19 februari i år som Assemblin EL AB begärde byggföretaget Constrera AB i konkurs, vilket senare också skedde.

Vid konkursen hade Constrera skulder på drygt 100 miljoner kronor, bland annat till Skatteverket och underentreprenörer. Förutom skulderna finns det även en pågående tvist mellan Constrera och en beställare.

Byggnadsarbetaren har nu granskat flera av de bolag som ingår i sfären kring Constrera.

I samband med konkursen försattes även moderbolaget Ljungström & Andersson Invest AB i konkurs. Moderbolaget ägde förutom Constrera flera andra företag, bland annat Dinami Värme & Vatten (rörelsevinst på 1,13 miljoner 2019) samt Constrera Projektpartner (rörelsevinst på en dryg halv miljon kronor 2020)

Ägarna till Ljungström & Andersson Invest AB registrerades ett drygt år innan konkursen ett nytt moderbolag med det snarlika namnet Andersson & Ljungström Invest. Några veckor senare fick Constrera akuta ekonomiska problem och i april 2020 beviljade Solna tingsrätt att bolaget skulle genomgå en företagsrekonstruktion. Ytterligare en tid senare förvärvade det nystartade bolaget Andersson & Ljungström Invest både Dinami Värme & Vatten och Constrera Projektpartner från det gamla moderbolaget.

En granskning av det nya företagets årsredovisning för 2020 visar att Andersson & Ljungström Invest redan det första verksamhetsåret (1 januari till 31 augusti 2020) hade tillgångar på 9,2 miljoner kronor. Samtidigt fattade ägarna beslut om att dela ut 5 miljoner kronor i aktieutdelning.

Jag kan inte uttala mig om något

Den transaktionen har uppmärksammats av bolagets revisor. I revisionsberättelsen står att läsa att: ”styrelsen och bolagsstämman under året fattat och genomfört ett felaktigt beslut om aktieutdelning.” Med anledning av detta fanns det en fordran på ägarna som uppkommit genom ”olaglig värdeöverföring i strid med aktiebolagslagen”.

– Jag kan inte uttala mig om något utan måste hänvisa till det som står i årsredovisningen och revisionsberätten, säger Håkan Fridh på WeAudit som är företagets revisor.

Företaget har snabbt fått stora tillgångar. Var kommer de ifrån?

– Återigen så måste jag hänvisa till årsredovisningen.

Det gamla moderbolaget, Ljungström & Andersson Invest, granskas just nu efter konkursen. Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå är utsedd till konkursförvaltare.

– Vi arbetar för fullt med den konkursen och är mitt i arbetet. Vi granskar bokföringen och de transaktioner som varit i bolaget.

Vi granskar bokföringen och de transaktioner som varit i bolaget

Hur tänker du kring de här överföringarna som gjordes från Ljungström & Andersson Invest till Andersson & Ljungström Invest några månader före konkursen i Constrera?

– Vi känner till det men jag kan inte säga något nu, utan det är sådant som vi håller på och granskar. Du får återkomma när granskningen är klar. Vi ska först skriva en förvaltarberättelse där vi redogör för vad som hänt, men vi är inte där ännu.

Lars-Henrik Andersson räknar med att granskningen ska vara klar till efter sommaren.

Rent generellt – går det att göra sådana här överflyttningar av tillgångar till ett annat bolag så nära en konkurs?

– Det beror helt på hur det har gjorts och vad som har gjorts. Varje transaktion måste stämmas av mot lagen. Men ännu än gång, jag kan inte uttala mig i detalj förrän granskningen är klar.

Ett beslut som kan fattas när utredningen är klar är så kallad återvinning. Det kan bli aktuellt om det konkursade företaget genomfört felaktiga transaktioner, till exempel flyttat tillgångar till ett annat bolag, med syftet att slippa betala skulder.

Ägare till såväl Ljungström & Andersson Invest och det nystartade Andersson & Ljungström Invest är Marcus Andersson och Robert Ljungström.

Fram till i början av 2020 gick det enligt ägarna bra för Constrera. Bolaget hade då två tydliga grenar där den ena var hotellbyggen och den andra samhällsfastigheter. Men under våren 2020 hamnade Constrera snabbt i akuta ekonomiska problem.

”Orsaken var ett hotellprojekt på 220 rum i Ulriksdal där fastighetsägaren inte kunde göra rätt för sig. Covid 19 slog undan benen för hotellet som stod utan gäster och ägaren kunde (enligt egen utsago) därmed inte omstrukturera sina lån för fastigheten. Detta innebar att Constrera drabbades av en befarad kundförlust om ca 80 Mkr utan förvarning”, skriver Marcus Andersson i ett mejl till Byggnadsarbetaren.

Dialogen med banken bröts plötslig

Efter detta tvingades, enligt Marcus Andersson, Constrera stämma fastighetsbolaget. Och det är denna konflikt som nu är föremål för skiljeförfarande. Han skriver vidare i mejlet:

”Det är nu en pågående tvist som vi som tidigare ägare fortsatt hjälper konkursboet att bevaka för att om möjligt återvinna en del av fordringarna för att kunna betala fordringsägarna. Covid 19 gjorde också att ett annat stort hotellprojekt som var färdigprojekterat inte kunde börja byggas och att den mycket goda kontakten och dialogen med banken bröts plötslig vilket sammantaget tvingade in Constrera i rekonstruktion och så småningom konkurs.”

Det nya moderbolag Andersson & Ljungström Invest registrerades alltså ett drygt år innan konkursen var ett faktum. Att bolaget kom till just då beror enligt Marcus Andersson på att ägare och ledning i Constrera ville skapa ett lönsamt bolag med starkt tillväxt. För att nå målet vill de plocka in externt kapital för byggentreprenadverksamheten och på sikt även börsnotera företaget. Och för att frigöra möjligheten för investerare att investera i Ljungström & Andersson Invest AB skapades Andersson & Ljungström Invest som ett rent ägarbolag ovanför byggkoncernen, menar man.

Under 2020 förvärvade Andersson & Ljungström Invest tillgångar från Ljungström & Andersson Invest. Varför flyttades dessa tillgångar i ett läge då Constrera hade stora ekonomiska problem?

”Ett vilande bolag utan verksamhet som ägdes till 50 % av Ljungström & Andersson Invest såldes för sitt marknadsvärde till nya ägare. Bolaget ändrade namn till Constrera Projektpartner och har möjliggjort att Constrera kunna fullfölja samtliga sina projekt och på sätt minimera skadorna orsakade av pandemin. Rörbolaget Dinami Värme & Vatten AB ägdes tidigare och ägs fortsatt av ytterligare extern ägare och även detta bolag såldes till nya ägare för sitt marknadsvärde”, skriver Marcus Andersson.

Ni delade ut 5 miljoner kronor 2020 i ert nya relativt nystartade Andersson & Ljungström Invest. Hur var det möjligt? Var kom pengarna/värdet ifrån?

”Aktieutdelning kan göras när det finns fritt eget kapital, i Andersson & Ljungström fanns fritt eget kapital och aktieutdelning är enligt 3:12 reglerna fördelaktigt ur skattemässig synvinkel sätt för ett bolag att kunna betal ut ersättning till sina aktiva ägare. Likvida pengar kommer till bolaget från den utdebiterade ersättningen för koncerninterna tjänster i form av företagsledning och produktionsledning.”

Både vi och vår revisor vill vara tydliga med vad som hände och vi har korrigerat felaktigheterna.

I revisionsberättelsen för 2020 finns det en anmärkning där revisorn skriver att ”styrelsen och bolagsstämman under året fattat och genomfört ett felaktigt beslut om aktieutdelning olagligt och att det handlade om en värdeöverföring i strid med aktiebolagslagen.” Vad har du för synpunkter kring det?

”Vi handlade i god tro men eftersom Bolagsverket var senfärdiga i sin administration så registrerades bolaget på fel sida bokslutsåret även om bolaget var bildat i mitten av 2019. Både vi och vår revisor vill vara tydliga med vad som hände och vi har korrigerat felaktigheterna.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Constrera-konkurs granskas – flyttade tillgångar och delade ut miljoner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig