info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Comeback för torrdasset

I glesbygden är avloppsfrågorna ett stort problem. Torrdasset kan vara lösningen.

Dagens system med slamtömningar och långa transporter är inte långsiktigt hållbart i glesbygd. Möjligen kan det gamla torrdasset med en modern utformning vara lösningen på problemet.
I ett stort EU-finansierat projekt mellan Sverige, Finland, Skottland och Norge ska forskarna försöka hitta en långsiktigt hållbar lösning. Från Sveriges sida deltar glesbygdskommunen Pajala i forskningen.
– Den gamla tekniken med torrdass har många fördelar som borde gå att anpassa till dagens samhälle, säger Carl-Johan Riblom, miljö- och hälsoinformatör inom Pajala kommun.
I Pajala kommun bor 5 000 av de 7 800 invånarna utanför huvudorten. Många av dem har inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp. I vissa byar finns det, men där är reningsanläggningen och avloppsrören ofta i behov av renovering. Slamhämtningen i kommunen är omfattande. I vissa fall tvingas slambilen köra tio mil för att hämta avfall hos ett enda hushåll.
– Dagens situation är ohållbar och nu står vi vid ett vägskäl. Antingen renoverar vi det gamla systemet eller så försöker vi komma på ett mer kretsloppsanpassat system, säger Carl-Johan Riblom.
Målsättningen med forskningen är att varje hushåll i större utsträckning ska ta reda på sitt eget avfall.
– En tänkbar väg är att bygga dass där man kan separera urin och fekalier. Urinen skulle man kunna använda som gödselmedel för energigrödor.
Projektet pågår fram till april nästa år då en pilotstudie ska vara klar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Comeback för torrdasset

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig