info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggregler hjälper handikappade

Regeringen vill att tillgängligheten för rörelsehindrade ska bli bättre.

Därför vill man nu förändra plan- och bygglagen, så att inblandade parter i byggprocessen får krav på sig att bygga på ett sådant sätt att rörelsefriheten för handikappade ökar.
Tanken är att hinder för tillgängligheten ska vara borta år 2010. Kraven kommer att gälla offentliga lokaler och platser, både befintliga byggnader och nya byggnader.
Boverket har fått i uppdrag att precisera kraven. Under hösten 2000 återkommer regeringen med ett lagförslag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggregler hjälper handikappade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig