info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggpraktiken granskas

I höst startar Arbetsmiljöverket en riksomfattande insats för att granska hur byggelever på skola och praktik tas omhand. Det är en följd av olyckan där byggeleven Jonas Nilsson skadades svårt.

Jonas Nilsson, från Trollhättan råkade ut för en dramatisk olycka under sin praktik på ett bygge 2007. En gaffeltruck bröt hans ben och krossade ett finger. Byggnadsarbetaren berättade om Jonas och andra byggelever som skadats i olyckor på byggen i senaste numret nr 9/30 juni.
Olyckan utreddes av arbetsmiljöinspektör Kenneth Bäckström som såg allvarliga brister både på skola och arbetsplats.
– Det ska inte behöva hända sådana grejer. Jag tyckte att vi från verket behövde göra något ordentligt och gå igenom vilken utbildning eleverna får, vilken säkerhet de har på skolan och ute på praktikplatserna, säger Kenneth Bäckström.
Resultatet blir en riksomfattande tillsynskampanj som Arbetsmiljöverket gör i höst. Den riktar sig mot gymnasieskolornas byggprogram och ska granska hur eleverna tas omhand i skolan och på sin praktik.

Dåligt med kunskaper

Redan har en förstudie gjorts av inspektörer i Göteborgstrakten och den visar i många fall på stora brister. Som att bygglärare saknar uppdaterade kunskaper om säkerhet, att det finns en okunskap om vilket ansvar skola respektive arbetsplatsen har för eleverna. Det var på många håll dåligt med rutinerna för kommunikation mellan skola och arbetsplats, arbetsplatsen fick till exempel inte veta vad eleverna lärt sig. Men det fanns även brister på maskiner och skydd vid arbeten i skolans egen regi.

Fallskydd saknades

Också före olyckan som hände Jonas Nilsson i Trollhättan hade Kenneth Bäckström varit oroad över säkerheten för byggelever.
– Jag har många exempel där det brustit. På en skola, till exempel, måste jag lägga ett förbud vid takarbete där eleverna jobbade på tak utan skydd. I ett annat fall hanterade elever asbestskivor.
Kenneth Bäckström anser att det generellt sett behövs en kunskapshöjning bland de som ska ha ansvaret för ungdomarna.
-Eleverna måste kunna arbeta säkert och lära sig arbetsmiljö på ett bra sätt under sin utbildning.

”Får inte hända igen”

Snickaren Jonas Nilsson var 18 år då olyckan hände och skulle precis gå ut skolan. Han lider fortfarande av sviterna från det som hände genom bland annat kroniska smärtor i hand och ben. Han tycker det är bra att Arbetsmiljöverket tagit tag i frågan om utbildning och praktik.
– För mig är det viktigt att detta aldrig får hända igen. Jag hoppas att det blir bättre kunskaper i alla led om säkerheten, så att inga fler ungdomar skadas, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggpraktiken granskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig