info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggolyckorna har minskat

Olyckorna har minskat i byggbranschen och samtidigt har arbetssjukdomarna slutat öka. Det visar en ny rapport.

Förra året minskade olyckorna på bygget. Den nedåtgående trenden av olyckor per tusen anställda har återkommit efter en uppgång 1997-1999. 2003 sjönk det registrerade antalet olyckor från över 1 900 till 1 866 och frekvensen (antal olyckor per 1 000 sysselsatta) sjönk till 15,1.
– Detta är den lägsta olycksfrekvens som någonsin noterats, berättar Björn Samuelson på Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, BCA. Han har sammanställt statistiken för 2003, tillsammans med Lotta Lundholm, Arbetsmiljöverket.
– Jag tror det beror på att arbetsmiljöfrågorna uppmärksammats mycket de senaste åren. Många byggföretag fäster en större vikt vid arbetsmiljö och har en högre standard på utrustning och material idag, säger Björn Samuelson.

Siffrorna rör de 124 000 personer som är anställda inom bygg och anläggning. Tar man med också de som jobbar i branscher som vvs, el och glas hände totalt 2 900 olyckor förra året. I hela byggsektorn jobbade förra året 215 000 personer.
De olyckor man räknar med är arbetsskadeanmälningar till försäkringskassan. Det finns en viss osäkerhet i siffrorna eftersom registreringen på Arbetsmiljöverket lades om 2002.
Dessutom kan det finnas en risk att man anmäler mindre då det är dåliga tider. Det har även varit mycket tal om utländsk arbetskraft i en gråsvart sektor. Olyckor som drabbat dem har sannolikt inte anmälts.

Den vanligaste olyckan är en fallolycka. Nästan en fjärdedel av byggbranschens olyckor beror på fall.
Under flera år har arbetssjukdomarna ökat, men 2003 planade ökningen ut. I hela sektorn privat byggverksamhet var antalet arbetssjukdomar
1 700. Arbetssjukdomarna består till tre fjärdedelar av belastningssjukdomar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggolyckorna har minskat

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig