info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggolyckor i topp inom EU

Arbetsolyckor är orsaken till att var tionde byggnadsarbetare inom EU har varit borta från jobbet under det senaste året. Det visar en rapport från de danska byggfacken inom BAT-kartellen.

Rapporten bygger på statistisk från EU:s statistikkontor Eurostat och omfattar de 15 EU-länder som ingick i EU före utvidgningen.
Varannan byggnadsarbetare i de gamla EU-länderna upplever hälsorisker i arbetet, jämfört med var fjärde inom övriga branscher.
När det gäller sjukfrånvaro är det ingen skillnad mellan anställda i byggbranschen och andra branscher. År 2000 var det genomsnittliga frånvaron på grund av sjukdom drygt sju dagar.
Däremot var olyckor vanligare orsak till frånvaro byggnadsarbetare.
33 procent av sjukfrånvaron beror på olyckor, 27 procent på andra hälsoproblem som orsakats av arbetet, medan 40 resterande procent beror på andra orsaker.
För övriga arbetare inom EU är motsvarande andel 17 procent olyckor, 27 procent hälsoproblem orsakade av arbetet, medan resterande 56 procent beror på andra orsaker.
År 2002 arbetade drygt 12,6 miljoner inom bygg- och anläggningsbranschen i de 15 EU-länder som ingick i undersökningen.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggolyckor i topp inom EU

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig