info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetaren i topp

Var tredje av Byggnads medlemmar tycker att de behöver mer utbildning. Tidningen Byggnadsarbetaren är fortfarande den populäraste delen inom förbundet. Det visar Byggnads senaste medlemsenkät.

Fackligt arbete, sjukskrivningar och utbildning är tre nya områden som undersökts i årets medlemsenkät. Ålder, yrke och region har också tagits med.
Medlemsenkäten visar att 33 procent av byggnadsarbetarna anser att de behöver förbättra sin yrkesutbildning. Väldigt få, 9 procent, har fått mer än en dags utbildning i jobbet.
25 procent av medlemmarna varit sjukskrivna på grund av arbetet det senaste året. Inte oväntat var medlemmar över 50 år betydligt mer sjukskrivna av arbetsskäl än yngre medlemmar.
Byggnadsarbetarna är fortsatt starkt positiva till sitt arbete. Andelen nöjda har ökat med 3 procentenheter sedan 2001, från 85 till 88 procent.
Vad det gäller medlemmarnas inställning till förbundet visar enkäten att medlemmarna blivit mer kritiska än förra året. Utredarna på Byggnads tror att förklaringen är att förra årets avtalsförhandlingar ökade intresset för förbundet.

Men tidningen Byggnadsarbetaren behåller sin topplacering inom förbundet. 82 procent av medlemmarna anser att de är nöjda med tidningen. Som en jämförelse är bara 34 procent nöjda med förhandlingarna om löner.
– Vi gör en tidning som speglar medlemmarnas vardag. För en majoritet av medlemmarna är tidningen Byggnadsarbetaren den enda kontakt som de har med facket. Det kan vara en av förklaringarna till att vi har så höga siffror, säger Kenneth Petterson, chefredaktör på Byggnadsarbetaren.
Medlemsenkäten visar också att bara nio procent av medlemmarna har ett fackligt uppdrag, men 27 procent svarar att de gärna eller kanske vill ha ett fackligt uppdrag.
– Den allmänna föreställningen är att det inte är lätt att rekrytera fackligt aktiva, men här finns kanske en outnyttjad potential, säger Anders Bäckström, chef på Byggnads utredningsenhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetaren i topp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig