info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare läser mest i facktidning

Du ser dig själv som arbetare och du läser mer i din facktidning än andra i LO men är mindre fackligt aktiv. Det är bilden av byggnadsarbetare som framträder i LO:s rapport Röster om facket och jobbet.

Byggnadsarbetare ser sig själva som arbetare (98 procent) och anser sig tillhöra arbetarklassen (67 procent) i högre utsträckning än andra LO-medlemmar. Fler byggnadsarbetare än genomsnittet säger sig också vara fackligt intresserade, 76 procent jämfört med 70 procent i hela LO.

Men trots det är byggnadsarbetare mindre fackligt aktiva än andra LO-medlemmar. Åtta av hundra byggnadsarbetare har fackligt uppdrag, 29 procent har gått på fackmöte det senaste året och knappt hälften av dem som gick på möte yttrade sig. I alla tre fallen var genomsnittet högre i LO som helhet.

Däremot uppskattar byggnadsarbetare sin facktidning. ”De förbundsvisa siffrorna visar att Byggnadsarbetaren tycks vara något av en kioskvältare…”, skriver rapportens författare. Mer än varannan läser större delen av Byggnadsarbetaren vilket är klart över genomsnittet på 30 procent. Dessutom läser ytterligare 19 procent en del av tidningen, vilket gör att 71 procent av Byggnads medlemmar läser större delen eller en del av tidningen.

Uppgifterna finns i LO-rapporten Röster om facket och jobben som presenterades idag. Rapporten bygger på svar från drygt 5 000 löntagare om förtroendeuppdrag, fackliga möten och kontakter samt läsning av fackliga tidningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare läser mest i facktidning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig