info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare fick bort kemiska hälsorisker

Byggnadsarbetarna kände obehag i halsen och en stark lukt då de jobbade på taket över ett laboratorium. De blev oroade för sin hälsa, och sa ifrån.

Nu har ventilationskanaler satts in för att leda bort luften från deras arbetsplats.
– Det är bra men jag tror att många byggnadsarbetare på andra arbetsplatser riskerar att utsätta sig för kemikalier från verksamheter som finns i närheten av dem. Det är viktigt att vara uppmärksam på det, säger Göran Söderlund, byggnadsarbetare och facklig förtroendeman på Peab i Umeå.
Göran Söderlund och hans kollegor jobbar med att bygga på en extra våning på Naturvetarhuset till universitetet i Umeå. I lokalerna under pågår laboratorieprov i samband med undervisning i kemi och luften leddes upp på taket, där byggnadsarbetarna jobbade.
De reagerade då och försökte få veta vilka kemikalier som kom upp vid arbete på taket. Men fick bara uppgifter om att arbetet med ämnena klassades som maximalt måttligt riskfyllda i laboratoriemiljö. Platschefen Tage Renström kontaktade byggherren Akademiska Hus och yrkesinspektionen för att få råd om hur han skulle agera.
Yrkesinspektionens Roland Grundström ansåg det oacceptabelt att byggnadsarbetarna skulle utsätta sig för ångor från laboratorierna. Jobbet måste förläggas så att ingen behövde bli utsatt.
Tillsammans med Akademiska Hus och Peab utarbetade han en plan för hur byggnadsarbetarna skulle skyddas. Under tre veckor låg laboratorieverksamheten nere och när tiden var ute leddes luften bort från laboratorierna via de nya kanalerna. Byggherren är skyldig att ta upp arbetsmiljöproblem som detta i sin arbetsmiljöplan. Det är ett byggherreansvar enligt Roland Grundström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare fick bort kemiska hälsorisker

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig