info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads vann tvist om ackord

Det fanns förutsättningar för ackord på de tre brobyggen på Botniabanan som Peab byggde 2000 till 2002. Det konstaterar arbetsdomstolen (AD), som ger Byggnads rätt i en betydelsefull dom.

Peab och Sveriges Byggindustrier (BI) hävdade att det saknas förutsättningar för ackord som löneform på brobyggen som drivs som totalentreprenad med kostnadsansvar. Men AD avvisar den tolkningen av anläggningsavtalet.
Det är i stället en bedömning av förutsättningarna på de enskilda entreprenaderna som måste ske. Och när det gäller de tre broar på Botniabanan som domen gäller menar AD att det fanns förutsättningar för ackord.

Ackordstvisten, som pågått sedan 2001, gällde en järnvägsbro, en vägbro och en koport på Botniabanan. Träarbetaren Magnus Åström beskrev jobben som rena, fina ackordsjobb i Byggnadsarbetaren. Men Peab menade att ritningarna togs fram efter hand, mängderna ändrades efter förutsättningarna och att produktionsmetoderna förändrades.
Arbetslaget begärde att få utföra arbetet på ackord medan Peab erbjöd en tidlön på 126 kronor per timme.
– Vi är överens om att stå på oss om ackordet. Det kommer fler broar framöver och vi vill hålla fast vid förhandlingsrätten, sade lagbasen Magnus Åström till Byggnadsarbetaren i maj 2001.

Laget gav inte vika och enligt AD hade de avtalets stöd för sitt krav på ackord.
Domen i AD är principiellt viktig för hur anläggningsavtalet ska tolkas när det gäller vilken löneform som ska användas. Enligt AD finns det inga generella hinder för ackord vid brobyggen. Och det åligger arbetsgivaren att visa att det inte finns förutsättningar för ackord på det enskilda jobbet.
Peab dömdes att betala ett skadestånd till Byggnads på 150 000 kronor och BI får betala Byggnads rättegångskostnader på cirka 950 000 kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads vann tvist om ackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig