info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads säger nej till nytt storförbund

Den planerade sammanslagningen mellan Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Fastighetsanställdas förbund avbryts. Byggnads har beslutat att hoppa av på grund av att man inte anser det ekonomiskt försvarbart. Förlusten i det nya förbundet beräknades bli uppemot 100 miljoner kronor.

Det planerade samgåendet till ett nytt förbund stupade på de ekonomiska frågorna. Medlemsavgiften är 325 kronor i genomsnitt i Byggnads. Tanken var att alla medlemmarna i det nya förbundet skulle få samma avgift, för att ingen skulle få högre avgift än idag. De övriga tre förbunden ligger högre än Byggnads.
– Detta beräknade vi skulle ge ett underskott i den nya organisationen på cirka 60 miljoner kronor, berättar Byggnads ordförande Hans Tilly.
Från början hoppades man att detta skulle kunna kompenseras genom effektiviseringar och besparingar.

Men efterhand som man fortsatte utreda har man sett att förlusterna skulle öka ytterligare genom medlemstapp och kostnader för en harmonisering då det gäller försäkringar och lönenivåer. Det totala ”hålet” i ekonomin skulle kunna bli 100 miljoner kronor.
‑ Då tyckte vi inte längre att det var ekonomiskt försvarbart att föreslå en sammanslagning. Det viktiga för oss är att kunna upprätthålla och förbättra medlemsservice och arbetsplatsbevakning för våra medlemmar och med de här ekonomiska förutsättningarna såg vi inte att vi kunde göra det, säger Hans Tilly.

Under ett års tid har den planerade sammanslagningen utretts och förberetts i de fyra förbunden. Rådslag har hållits runtom i landet. Nu skulle en slutrapport skrivas inför Byggnads beslutande organ och det var när man gick igenom de fakta som sammanställts som Byggnads ledning och styrelse fattade beslutet att avbryta planerna på samgående.
‑Vi såg att vi skulle få ett stort svart hål i ekonomin, säger Hans Tilly.
Som han ser det skulle detta innebära att man fick problem med den verksamhet som man egentligen vill utveckla. Några av förbundets förutsättningar för att göra en sammanslagning var bland annat att det skulle leda till en förbättrad medlemsservice och arbetsplatsbevakning och till en ökad styrka i avtalsförhandlingarna.

Orsaken till att Byggnads planerade ett samgående med andra förbund är att man har ett underskott på den ideella verksamheten och att man vill förbättra och effektivisera verksamheten. Medlemsavgiften täcker idag inte kostnaden för den fackliga verksamheten. Hans Tilly säger att det problemet kvarstår och att man kommer att fortsätta se hur man ska hitta lösningar.

De fyra förbundens medlemsgrupper har olika avgiftssystem. Många medlemmar i Byggnads har en högre kostnad i månaden än bara medlemsavgiften. De betalar också mätnings-och granskningsavgift.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads säger nej till nytt storförbund

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig