info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads: Risk för dumpade villkor

– Det finns en risk för dumpning av de villkor som finns i avtal, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar till EG-domstolens avgörande i Lavalmålet.

Byggnads befarar att EG-domstolens avgörande i Laval-målet kan leda till att svenska avtalsvillkor dumpas. Det säger Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar till domstolens besked idag som han betecknar som överraskande.
– Vi tolkar det här utslaget som att den svenska regeringen nu måste skriva om utstationeringslagen, så att kollektivavtalen anges som minimiregler på de områden där utstationeringsdirektivet kräver minimiregler, säger Hans Tilly.

Han är överraskad över att EG-domstolen underkänt utstationeringslagen och menar att utslaget skapar en ojämlikhet som slår mot svenska företag.
– Om inte lagen ändras kommer utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige att ha konkurrensfördelar jämfört med svenska företag som är bundna till svenska kollektivavtal, menar Byggnads ordförande.
Sveriges Byggindustriers (BI) vd, Bo Antoni, håller med om att svenska kollektivavtalsbundna företag drabbas av utslaget i EG-domstolen.
– Vi måste sätta oss tillsammans med Byggnads och hitta lösningar så att svenska företag och byggnadsarbetare blir konkurrenskraftiga, säger han.

Han vill inte i dagsläget svara på frågan om vilka avtalsvillkor som behöver förändras för att svenska byggnadsarbetare ska bli konkurrenskraftiga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads: Risk för dumpade villkor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig