info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads polisanmäler flera företag

Byggnads i Jämtland-Härjedalen har gjort tre polisanmälningar för brott mot arbetsmiljölagen. Orsaken är att det saknats arbetsmiljöplaner på de aktuella byggena i Åre. På en av arbetsplatserna bodde arbetare på bygget, de sov på madrasser på golvet.

Byggnads polisanmäler byggherren Hälsningland Naturhus för brott mot arbetsmiljölagen eftersom de inte har någon arbetsmiljöplan vid byggandet av ett fritidshus. Här förekommer arbete med särskild risk och då det finns särskilda risker ska man upprätta en arbetsmiljöplan. Byggherren är skyldig att se till att den blir gjord.

Då Byggnads regionala skyddsombud Karl-Axel Bodén och Per-Åke Sandqvist besökte arbetsplatsen saknades delvis fallskydd för arbetarna på taket.
‑Vi plockade ner dem från taket av säkerhetsskäl, berättar Karl-Axel Bodén.

På arbetsplatsen fanns polska arbetare och de bodde under dåliga förhållanden inne på byggarbetsplatsen. De hade madrasser på golvet att sova på. 
– Vi tycker att det är en skrämmande människosyn när man låter folk bo på det här viset, fortsätter Karl-Axel Bodén. Arbetsgivaren uppgav till facket att de gav arbetarna 80 kronor i timmen, samt att de betalar in 25 procent i skatt.

På det största av de polisanmälda byggena uppförs ett hotell av Copperhill Mountain Lodge, som anmälan riktar sig mot. Där pågår och har pågått arbete med sprängning, nätning av en bergvägg med nivåskillnader över två meter. Vidare har man arbetat med montering av prefabricerade betongelement och montage av en stålstomme. Samtliga dessa arbeten innebär särskilda risker och en arbetsmiljöplan skulle ha varit gjord.

Den tredje polisanmälan för att arbetsmiljöplan saknas på bygget, riktar sig mot ett namn med c/o hos riskkapitalbolaget Vanilla Ventures. Också vid detta bygge pågick farligt arbete. Byggnadsarbetarna arbetade med montage av en timmerstomme, där fallskydd saknades. Ett byggbolag, NC Bygg utför byggnadsarbetena på sutterränghuset.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads polisanmäler flera företag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig